Archiwum dla kategorii ‘Kazania’

Jezus i kobieta kananejska

Córka kobiety kananejskiej była ciężko dręczona aby pokazać że nie ma zabawy ze złem.

Wiara połączona z miłością to jest doskonała wiara – wierzę w Boga, bo Go kocham. Kiedy spotyka się Jezusa to otwiera się serce, chce się Go dawać ludziom. Człowiek już nie żyje dla siebie, ale po to, aby spełniać Jego wolę z radością.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Maryja- Tabernakulum Syna Bożego

Maryja zawsze była i jest pokorna- Bóg pokornych wywyższa a pysznych poniża.

U osób zniewolonych nie zawsze celem jest uwolnienie. Może tak być, że celem jest walka – a zwycięstwo należy do Boga i Maryi. Więc walczmy u boku Maryi a zwyciężymy jak Maryja. I kiedyś ze swoim Synem Maryja też nas weźmie do Nieba.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Pokarm z Nieba

Bóg postanowił aby pokarmem dla naszych dusz było Ciało i Krew Jezusa. Bóg z miłości do nas w Eucharystii staje się małym i słabym, podatnym na zranienia. Eucharystia jest znakiem tego że Bóg pragnie być kochanym i że kocha.

Pan Jezus chce abyś doświadczył napełnienia Jego Miłością, doświadczył tego że nie musisz zasługiwać na Bożą Miłość , na Boże łaski – wystarczy że prosisz i że jesteś pusty – bo to znaczy że Bóg cie może wypełnić .

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Przypowieści- Słuchajmy Jezusa

Na Ziemi do końca świata będą synowie Złego i synowie Królestwa- czasami trudno ich będzie rozpoznać kto jest kim. Ten kto słucha słów Jezusa może stać się synem Królestwa ale jeżeli nie będziemy żyli według nauki Jezusa to możemy stać się wiecznym chwastem który będzie płonął w ogniu piekielnym na zawsze.

Kiedy przyjmujemy Słowo to to Słowo nas zmienia- stajemy się córkami i synami Królestwa Niebieskiego i będziemy w Niebie jaśnieć jak Słońce rozpaleni miłością Boga.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Głosić Słowo Boże

Głosiciel Słowa musi być jedno ze Słowem, jego życie nie może zaprzeczać Słowu które głosi- to musi być jedno. Słowo Boże ma moc dać Tobie nowe życie. Czytaj codziennie Pismo Święte.

Głoście Chrystusa którego poznaliście ale i poznawajcie Go jeszcze więcej aby bardziej kochać i z większą żarliwością głosić Jezusa- a owocem tego będzie życie bez końca.

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Jezus uwielbia Ojca

Każdy kto słucha Jezusa – słucha Ojca. Jezus głosi ubogim Miłość i Miłosierdzie Ojca.

Jezus wzywa aby naśladować Jego cichość i pokorę.

Na poważnie przyjmij słowa Jezusa. Pragnij miłować Go i być z Nim a On zrobi resztę- niczego więcej nie potrzebuje. Oddaj mu swoje nędze, grzech, rany… a wszystko przemieni – w radość i miłość, w zmartwychwstanie i w życie wieczne.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Piotr i Paweł

Prawdziwy apostoł to nie jest człowiek który skupia ludzi na sobie ale na Jezusie. Nie bójmy się trudnych sytuacji w życiu bo jeżeli idziemy za Jezusem naprawdę to nikt nam nic nie może zrobić – tylko tyle ile Bóg pozwoli.

Módlmy się o to aby spotkać Jezusa sercem- jak św. Piotr i św. Paweł. Będziemy wtedy nowymi ludźmi, staniemy się w pełni apostołami. Wtedy nie będziemy się bali zaryzykować naszego życia dla Jezusa. Będziemy Go kochali ponad wszystko – Dla ciebie Jezus będzie pierwszą Miłością.

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Kategorie: Kazania, Pustelnia

Przyznaj się do Jezusa

Jezus pragnie bliskości z nami, pragnie żebyśmy się do Niego przyznawali jak On przyznał się do nas wobec Ojca Niebieskiego. Bóg stworzył nas z Miłości i dopiero będziemy szczęśliwi kiedy znajdziemy się w Nim na zawsze- w Sercu Pana Jezusa.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Kategorie: Kazania, Pustelnia

Miłować Ciało i Krew Jezusa

Nie ma większego cudu na ziemi jak to, że Bóg każdego dnia staje się chlebem – aby stać się pokarmem dla nas.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Trójca Święta

Niech twoja wiara ma oddźwięk w twoim życiu – niech wiara będzie żywa, żyj prawdziwie Słowem Bożym.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Kategorie: Kazania, Pustelnia

Kategorie: Kazania, Modlitwy, Pustelnia

Przyjmijcie Ducha Świętego

Miłości nie można pokonać, Miłość zawsze zwycięża wszelkie zło i nienawiść. Skończył się czas lęku i grzechu – Pokój wam !

Duch Święty przychodzi do serc w stanie łaski, potrzeba się uniżyć przed Panem aby przyszedł Duch Święty. Duch Święty wszystkiego was nauczy – nauczy żyć, postępować, myśleć i mówić jak Pan Jezus i głosić Jego Osobę. To jest najpiękniejsze i najważniejsze w życiu – Głosić Jezusa

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Duch Święty – Obietnica Ojca

Duch Święty to dar Ojca i Syna. Bez Ducha Świętego nie można głosić Miłości i Miłosierdzia Boga. Przyjaciel Boga będzie prowadził do Boga – on już nosi w sobie Niebo.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Dom Ojca

W Domu Ojca Jezus przygotował dla nas miejsce – przez Swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To miejsce jest wolne i czeka na Ciebie, jest tylko dla Ciebie…

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Jezus dobry Pasterz

Jezus broni nas przed napaścią wewnętrznego wilka – złego ducha. Aby odkupić owce, aby je wyzwolić Jezus oddał swoje życie. Jeżeli kapłan idzie droga świętości to pociągnie za sobą do Boga setki, tysiące a nawet miliony… po śladach Jezusa.

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Bliskość z Bogiem

Kiedy przyjmuje się Ciało Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej to następuje mistyczne zjednoczenie naszego ciała z Jego ciałem. Jest to połączenie związane z miłością.

Bóg Miłość przychodzi do nas i pragnie abyśmy Go przyjęli z miłością. Najważniejszą sprawą dla nas wierzących w Jezusa jest poznawać Go, miłować i naśladować – bo my mało znamy Jezusa.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Święto Miłosierdzia – Jan Paweł II Prorok Miłosierdzia

Każdego dnia czyńmy miłosierdzie – modląc się koronką do Bożego Miłosierdzia, okazując miłosierdzie słowem i czynem.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Wiara owocuje miłością

Chrystus objawia sie tym którzy wierzą – Pan Jezus oczekuje od nas wiary i miłości, która jest owocem wiary.

Na Mszy Świętej karmimy się Zmartwychwstałym Ciałem Jezusa.

 

Kazanie – Poniedziałek Wielkanocny 2014

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Wiara w Zmartwychwstałego

Wiara kiedy wzrasta w pewnym momencie staje się pewnością. Widząc pusty grób i Jezusa w Komunii Świętej ukrytego pod Hostią mów – widziałem Cię Jezu ukrytego i wierzę w Ciebie i nigdy się Ciebie nie zaprę.

 

Kazanie – Wielkanoc 2014

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Dzień wiary Maryi

Maryja mimo strasznej męki Jezusa wierzyła w miłość Boga Ojca, w miłosierdzie Boga, w miłość swojego Syna. Wierzyła że On umrze i zmartwychwstanie, że zmartwychwstanie !.

Jezus zmartwychwstał i jest obecny w Eucharystii.

 

Kazanie – Wielka Sobota 2014

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Szalona Miłość Zbawiciela

Spożywając Ciało i Krew naszego Pana, Baranka Paschalnego mamy w sobie Jego życie- początek wieczności, szczęścia wiecznego.

Kapłan który idzie za Jezusem to wcześniej czy później staje się też barankiem i gotów jest ofiarować się za innych – i wy wszyscy bądźcie również barankami.

 

Kazanie – Wielki Czwartek 2014

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Bądź osiołkiem Jezusa

Przyprowadzaj Jezusa do ludzi i ludzi do Jezusa – Bóg chce posługiwać się tobą.

 

Spotkanie Miłości z grzechem

Koronka do Bożego Miłosierdzia to lekarstwo na wszystkie choroby duszy i ciała

Sakrament Miłosierdzia – Zadoścuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Owocem nawrócenia muszą być konkretne postanowienia i konkretna zmiana zycia. Grzech składa się z dwóch rzeczy – winy i kary. W sakramencie pokuty otrzymujemy uwolnienie od winy za nasze grzechy ale zostaje jeszcze kara. Kara od której możemy być uwolnieni poprzez odprawienie pokuty sakramentalnej oraz poprzez osobiste zadoścuczynienie Bogu i bliźniemu.

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Modlitwa pełna wiary

Jeżeli pragniesz wiary , chcesz mieć wiarę to już działa w tobie Duch Święty. Śmierć duchowa- ludzie którzy żyją bez łaski bożej duchowo się rozkładają a dusze które są w stanie łaski wydają miłą woń.

Sakrament Miłosierdzia – Spowiedź Święta

Przed spowiedzią trzeba się pomodlić o dobrą spowiedź i za kapłana aby miał światło dla ciebie. Sprawa spowiedzi to jest walka duchowa i tutaj szatan wielu ludzi pokonuje – nie ma szczerego postanowienia poprawy, zatajone grzechy.

 

Kazanie 06.04.2014

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Bóg patrzy na serce

Postępuj jak dziecko światłości a zajaśnieje ci Chrystus. Zbudź się ze swoich grzechów, nie bądź ciemnością- zerwij pakt z szatanem a wejdź w przymierze z Bogiem.

Sakrament Miłosierdzia – Mocne postanowienie poprawy

Miej mocne postanowienie poprawy, jeżeli będziesz miał je i współpracował z Bożym miłosierdziem to w oczach Boga będziesz wielki, chociaż w oczach ludzi będziesz mały. I osiągniesz Niebo które ci przygotował a Zły nigdy nie będzie miał władzy nad tobą.

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Żywa woda – Duch Święty

Szczęśliwy jest człowiek który doświadczył miłosierdzia Boga – Bóg pragnie wody naszej wiary, naszej miłości. Dla Boga jesteś małym dzieckiem które pragnie obdarować łaską, tylko otwórz swoje serce a twoja dusza doświadczy wody żywej.

Sakrament Miłosierdzia – Żal za grzechy

Żal za grzechy – niedoskonały z lęku przed piekłem i żal doskonały z miłości, kiedy żałuję że zraniłem Boga, Tego który jest moim Umiłowanym Zbawicielem. On mnie tak bardzo miłuje i nie chcę Go ranić. Nie odkładaj spowiedzi na koniec życia bo może tego czasu zabraknąć.

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

To Słowo, które jest nam dane dzisiaj w Liturgii Kościoła na czas Wielkiego Postu, na dzisiejszą środę jest to Słowo niezmienne. Dlatego że w inne święta często te Słowa Boże się zmieniają, są podzielone na ABC, czyli z każdego roku jest inny fragment z Ewangelii i inne są czytania. A jeżeli chodzi o te czytania, właśnie dzisiejsze- one są niezmienne. Proroka Jola i Słowo, które mówi nam o tym, że Bóg zapalił się zazdrosną miłością względem swojego ludu i że umiłował swój naród.

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Copyright © 2014 Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa - Czatachowa.
Web site powered by WordPress 3.3.1 and Calypso WordPress theme designed by FabThemes.com.