Archiwum dla kategorii ‘Kazania’

Adwent to czas serca.
Niech ten Adwent będzie przeżyty w takim duchu żebyśmy pocieszali naszego Boga i Maryję. Mój Bóg przyjdzie, mój Pan na pewno przyjdzie, mój Pan czeka na moje serce, które Jego szuka i pragnie. Panie tęsknimy za Tobą.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Jezus Królem mojego życia

,,Każdy, kto jest z prawdy, słucha Mojego głosu.” Służmy wszystkim, okazujmy wszystkim dobroć, miłość, miłosierdzie – żyjmy w prawdzie. A to, że nami pogardzają z tego powodu to bardzo dobry znak.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Toczy się III wojna światowa – na rożnych poziomach- nie tylko takim politycznym, wojskowym ale także duchowym, moralnym. Wojna która dotyczy nie tylko życia doczesnego ale duchowego. Bóg nie chce abyśmy byli przymuszeni do miłowania Go, dlatego się tutaj na ziemi przed nami ukrył – żebyśmy Go miłowali jako synowie, nie niewolnicy czy słudzy ale synowie.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Boża sprawiedliwość

Bóg zna nasze intencje, przyczyny naszych zachowań, naszych reakcji, naszych emocji. Bóg jest sprawiedliwy – to znaczy zna nas od poczęcia, od początku i ocenia nasze uczynki sprawiedliwie, czyli w prawdzie.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Jak się dostać do Nieba?

Jezus dzisiaj o tym powiedział – drogą Błogosławieństw, czyli drogą służenia, służby. Ten, kto chce być świętym powinien tutaj służyć z pokorą wszystkim, oddać swoje życie za innych. Wy jako małżonkowie możecie oddać swoje życie za małżonka, za dzieci- to też jest służba, to też jest umieranie, cierpienie. Wierzymy więc w życie wieczne. Wierzymy w to, że Pan Bóg nas stworzył dla chwały. Bóg tęskni za nami, całe Niebo za nami tęskni.

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Co chcesz abym ci uczynił?
Jezus Chrystus jest tym, który pragnie nami kierować, być przewodnikiem naszym. Pragnie otworzyć nasze oczy serca i ciała. Kiedy spotyka się Jezusa to Jezus przemienia życie – już nie potrzebujesz żebrać o sprawy tego świata, o miłość, o emocje, o relacje – już jesteś przy Jezusie, już nie potrzebujesz żebrać – bo Jezus cię nasyca, wypełnia, uzdrawia…
,,Idź twoja wiara cię uzdrowiła".

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia
Zmiażdżony Sługa cierpieniem

Jezus jest Boskim ziarnem swojego Ojca Niebieskiego. Stał się ziarnem, aby przez cierpienie, które Bóg Ojciec chciał, aby Jezus zniósł – Jezus stał się Taką Bożą mąką, – czyli stał się Eucharystią dla nas. Gdyby nie było cierpienia, gdyby nie było krzyża a potem oczywiście zmartwychwstania, Jezus byłby jak ziarno, które nie obumarło, więc nie przyniosłoby owocu zbawienia dla nas wszystkich.
 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Przyjdź i chodź za Mną
Jeżeli będziesz szedł za Jezusem to inni będą szli za tobą ze względu na Jezusa, za którym idziesz. 
Nie bój się, warto zostawić wszystko dla Niego i otrzymać wszystko – być z Nim, teraz i na wieki.
 
 
Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

 

Małżeństwo i rodzina

W małżeństwie najważniejsza jest jedność duchowa, jedność serc, która również wyraża się w jedności intymnej. Ale najważniejsza jest ta jedność duchowa. Jezus Oblubieniec zrodził na krzyżu Kościół- Oblubienicę, czyli wszystkich wierzących w Niego.

Kiedy Jezus umarł z miłości do ciebie wtedy ty się zrodziłeś z krzyża, z Jego rany, z Serca. On dał ci nowe życie. Jezus chce twojej miłości.

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Zazdrość

Zazdrość może doprowadzić do piekła. Zło pochodzi z naszych serc, ciało bierze w tym udział ale zło pochodzi z serc, z duszy…. Trzeba odciąć się od zła, wyrzec się zła.
Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Żeby doświadczyć uwolnienia trzeba najpierw doświadczyć zniewolenia, żeby doświadczyć uzdrowienia trzeba najpierw być zranionym. Ktoś kto nie umarł przecież nie zmartwychwstanie…
Szatan ci obiecuje tylko chwałę ziemską, a Ja ci obiecuje chwałę niebieską – wybieraj !

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia
Pozwólmy żeby Bóg nas ogołacał, zabierał wszystko to, co jest Jemu niemiłe w nas. Niech zabierze wszystko a da Siebie samego i Swoje dary, Swoja łaskę, Swoje miłosierdzie. Jeżeli Boga będziemy mieli w swoich sercach to, po co nam cokolwiek innego, czy kogokolwiek innego. Skoro Bóg jest w sercu… Jest wszystko. Jesteśmy wtedy bogaci, wtedy jest bogactwo.

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Przyjdź Duchu Święty abyśmy czcili Ciebie sercem nasz Panie, abyśmy sercem byli blisko Ciebie. Przyjdź Duchu Święty abyśmy w sercu mówili prawdę, sercem żyli w prawdzie. Pomóż nam zachować straż serca, aby do naszych serc wchodziło tylko dobro i to, co czyste i święte a nigdy żadne zło. A jeżeli wejdzie zło..
 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Ja i mój dom chcemy służyć Panu.

Komu chcesz służyć ? Czy ty i twój dom chcecie służyć Panu? Czy wybieracie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Ale jeżeli wybieracie Jezusa swoim Panem i Zbawicielem to warunkiem tego żeby wybrać Jezusa w pełni jest to żeby wypełniać to co On nakazuje. Lepiej nie poznać Jezusa nigdy… niż poznać Jezusa i wzgardzić Nim. Jezus pyta się ciebie dzisiaj- Czy wybierasz Mnie ? czy wybierasz wszystko inne….

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Aby Jezus nas wskrzesił do życia wiecznego musimy przyjmować Go w Komunii św. – aby trwać w Jezusie a On w nas. Mądrość nie zawsze jest związana z wiedzą – bo można nawet mieć wielkie wykształcenie, można być profesorem, mieć wielką wiedzę, znać wiele języków ale nie znać Boga i Bożej mądrości. Można mieć wielką wiedze ale nie mieć miłości i pokory.
 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Prorok Eliasz – prorok to człowiek Słowa, żyje na Ziemi ale żyje Niebem, jego pokarmem jest wypełniać
wole Boga, Słowo Boga, Miłość Boga.
Jaki jest sens mojego życia ?
Myśli samobójcze- duch śmierci- jak pokonać myśli samobójcze…

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Bóg w swojej miłosiernej miłości do człowieka tak go stworzył żeby człowiek pragnął Boga.
Zapytaj się czego pragniesz ?, czego pragnie twoja dusza?, jakie masz marzenia?, jaki masz cel życia?, czego oczekujesz od Boga?.
Zapytaj szczerze siebie samego i odpowiedz…

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Morze, sen, próba i wiara

Aby człowiek wzrastał duchowo to musi być próba. Bez próby człowiek zatrzymuje się na pewnym etapie. Wiary nie widać kiedy jest dobrze, kiedy jest tak jak chcemy. Wiarę widać kiedy doświadczamy trudnych przeżyć. Łatwo jest kochać Boga który daje nam łaski, który nas uzdrawia, którego czujemy miłość- a jak trudno jest kochać Boga kiedy wszystko się nam sprzeciwia.
 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
O wszystkim się mówi w świecie tylko nie mówi się o Bogu. Każdy ma głosić Jezusa. Przekazuj swoja wiarę innym. Naszym największym grzechem możne być to ze nie mówimy o Jezusie – i zapominamy o uczynkach miłosierdzia co do ciała i co do duszy.

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Święto Serca Jezusa, Miłości Boga

Odpowiedz na Miłość Boga miłością. Bóg nas tak kocha że żaden człowiek, żadni ludzie, nawet najbliżsi, nikt nie jest w stanie nas kochać tak jak Bóg.
 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Każdy człowiek jest stworzony na wzór i podobieństwo Boga, jesteśmy stworzeni po to aby być z Bogiem który jest dobry. Jezus otworzył nam bramę do Raju, nie zamykajmy jej przez nasze grzechy, nie ulegajmy pokusie Złego.

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Żywy Jezus w Tabernakulum.

Mała Arabka – żyła w Duchu Świętym i była przeniknięta Duchem Świętym.

Panie Jezu Chryste proszę Ciebie abyśmy przyjmowali Ciebie, żywego i prawdziwego naszego Pana, bez lęku z wielką wiarą . Abyśmy potem głosili Ciebie w mocy Ducha Świętego. Abyśmy nie bali się prorokować o Tobie, o tym że jesteś Bogiem Miłosierdzia…

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Jezus krzewem winnym
Aby żyć Słowem Bożym należy je rozumieć. Aby nasze życie owocowało dobrymi czynami, miłosierdziem, modlitwą, miłością do Boga, Maryi i ludzi potrzebne jest trwanie w Jezusie. Jeżeli nie będzie sie trwać w Jezusie to nie będzie łączności z Nim – taki człowiek usycha i Bóg Ojciec odcina go od Chrystusa. Człowiek który trwa w Chrystusie głosi Pana Jezusa – po tym poznasz czy trwasz w Jezusie. Kto kocha Jezusa kocha Kościół, kto jest w Kościele jest w Jezusie.
 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Jezus naszą nadzieją
Bóg jest fascynujący. Jezus jest naszym szczęściem, naszym życiem, jest naszym Pasterzem.Jezus oddał swoje życie za nas. Tak jak Ojciec kocha Jezusa tak samo Jezus kocha nas. Prawda o islamie.

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Niedziela Biblijna – Miłować Słowo Boga 
Nie bójmy się słów Boga, bo Słowo Boże zawsze jest pełne miłości.
To jest list, to jest taki przekaz dla nas, to jest taki sms od Boga, mały fragment Pisma.
Tak, że każdego dnia przeczytaj sobie smsa od Jezusa, choćby jeden fragment Ewangelii…

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Dzisiaj jest wielkie święto Bożego Miłosierdzia, dzisiaj jest święto ran Jezusa, ran Miłosierdzia…Każdy z nas jest powołany, aby być Aniołem Miłosierdzia- świadkiem Zmartwychwstania. Nikt nie będzie ciebie kochał jak Jezus Chrystus. ,,Pociągnąłem was ludzkimi więzami a były to więzy miłości…” – mówi Pan
 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia