Archiwum dla kategorii ‘Kazania’

Zazdrość

Zazdrość może doprowadzić do piekła. Zło pochodzi z naszych serc, ciało bierze w tym udział ale zło pochodzi z serc, z duszy…. Trzeba odciąć się od zła, wyrzec się zła.
Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Żeby doświadczyć uwolnienia trzeba najpierw doświadczyć zniewolenia, żeby doświadczyć uzdrowienia trzeba najpierw być zranionym. Ktoś kto nie umarł przecież nie zmartwychwstanie…
Szatan ci obiecuje tylko chwałę ziemską, a Ja ci obiecuje chwałę niebieską – wybieraj !

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia
Pozwólmy żeby Bóg nas ogołacał, zabierał wszystko to, co jest Jemu niemiłe w nas. Niech zabierze wszystko a da Siebie samego i Swoje dary, Swoja łaskę, Swoje miłosierdzie. Jeżeli Boga będziemy mieli w swoich sercach to, po co nam cokolwiek innego, czy kogokolwiek innego. Skoro Bóg jest w sercu… Jest wszystko. Jesteśmy wtedy bogaci, wtedy jest bogactwo.

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Przyjdź Duchu Święty abyśmy czcili Ciebie sercem nasz Panie, abyśmy sercem byli blisko Ciebie. Przyjdź Duchu Święty abyśmy w sercu mówili prawdę, sercem żyli w prawdzie. Pomóż nam zachować straż serca, aby do naszych serc wchodziło tylko dobro i to, co czyste i święte a nigdy żadne zło. A jeżeli wejdzie zło..
 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Ja i mój dom chcemy służyć Panu.

Komu chcesz służyć ? Czy ty i twój dom chcecie służyć Panu? Czy wybieracie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Ale jeżeli wybieracie Jezusa swoim Panem i Zbawicielem to warunkiem tego żeby wybrać Jezusa w pełni jest to żeby wypełniać to co On nakazuje. Lepiej nie poznać Jezusa nigdy… niż poznać Jezusa i wzgardzić Nim. Jezus pyta się ciebie dzisiaj- Czy wybierasz Mnie ? czy wybierasz wszystko inne….

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Aby Jezus nas wskrzesił do życia wiecznego musimy przyjmować Go w Komunii św. – aby trwać w Jezusie a On w nas. Mądrość nie zawsze jest związana z wiedzą – bo można nawet mieć wielkie wykształcenie, można być profesorem, mieć wielką wiedzę, znać wiele języków ale nie znać Boga i Bożej mądrości. Można mieć wielką wiedze ale nie mieć miłości i pokory.
 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Prorok Eliasz – prorok to człowiek Słowa, żyje na Ziemi ale żyje Niebem, jego pokarmem jest wypełniać
wole Boga, Słowo Boga, Miłość Boga.
Jaki jest sens mojego życia ?
Myśli samobójcze- duch śmierci- jak pokonać myśli samobójcze…

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Bóg w swojej miłosiernej miłości do człowieka tak go stworzył żeby człowiek pragnął Boga.
Zapytaj się czego pragniesz ?, czego pragnie twoja dusza?, jakie masz marzenia?, jaki masz cel życia?, czego oczekujesz od Boga?.
Zapytaj szczerze siebie samego i odpowiedz…

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Morze, sen, próba i wiara

Aby człowiek wzrastał duchowo to musi być próba. Bez próby człowiek zatrzymuje się na pewnym etapie. Wiary nie widać kiedy jest dobrze, kiedy jest tak jak chcemy. Wiarę widać kiedy doświadczamy trudnych przeżyć. Łatwo jest kochać Boga który daje nam łaski, który nas uzdrawia, którego czujemy miłość- a jak trudno jest kochać Boga kiedy wszystko się nam sprzeciwia.
 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
O wszystkim się mówi w świecie tylko nie mówi się o Bogu. Każdy ma głosić Jezusa. Przekazuj swoja wiarę innym. Naszym największym grzechem możne być to ze nie mówimy o Jezusie – i zapominamy o uczynkach miłosierdzia co do ciała i co do duszy.

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Święto Serca Jezusa, Miłości Boga

Odpowiedz na Miłość Boga miłością. Bóg nas tak kocha że żaden człowiek, żadni ludzie, nawet najbliżsi, nikt nie jest w stanie nas kochać tak jak Bóg.
 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Każdy człowiek jest stworzony na wzór i podobieństwo Boga, jesteśmy stworzeni po to aby być z Bogiem który jest dobry. Jezus otworzył nam bramę do Raju, nie zamykajmy jej przez nasze grzechy, nie ulegajmy pokusie Złego.

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Żywy Jezus w Tabernakulum.

Mała Arabka – żyła w Duchu Świętym i była przeniknięta Duchem Świętym.

Panie Jezu Chryste proszę Ciebie abyśmy przyjmowali Ciebie, żywego i prawdziwego naszego Pana, bez lęku z wielką wiarą . Abyśmy potem głosili Ciebie w mocy Ducha Świętego. Abyśmy nie bali się prorokować o Tobie, o tym że jesteś Bogiem Miłosierdzia…

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Jezus krzewem winnym
Aby żyć Słowem Bożym należy je rozumieć. Aby nasze życie owocowało dobrymi czynami, miłosierdziem, modlitwą, miłością do Boga, Maryi i ludzi potrzebne jest trwanie w Jezusie. Jeżeli nie będzie sie trwać w Jezusie to nie będzie łączności z Nim – taki człowiek usycha i Bóg Ojciec odcina go od Chrystusa. Człowiek który trwa w Chrystusie głosi Pana Jezusa – po tym poznasz czy trwasz w Jezusie. Kto kocha Jezusa kocha Kościół, kto jest w Kościele jest w Jezusie.
 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Jezus naszą nadzieją
Bóg jest fascynujący. Jezus jest naszym szczęściem, naszym życiem, jest naszym Pasterzem.Jezus oddał swoje życie za nas. Tak jak Ojciec kocha Jezusa tak samo Jezus kocha nas. Prawda o islamie.

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Niedziela Biblijna – Miłować Słowo Boga 
Nie bójmy się słów Boga, bo Słowo Boże zawsze jest pełne miłości.
To jest list, to jest taki przekaz dla nas, to jest taki sms od Boga, mały fragment Pisma.
Tak, że każdego dnia przeczytaj sobie smsa od Jezusa, choćby jeden fragment Ewangelii…

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Dzisiaj jest wielkie święto Bożego Miłosierdzia, dzisiaj jest święto ran Jezusa, ran Miłosierdzia…Każdy z nas jest powołany, aby być Aniołem Miłosierdzia- świadkiem Zmartwychwstania. Nikt nie będzie ciebie kochał jak Jezus Chrystus. ,,Pociągnąłem was ludzkimi więzami a były to więzy miłości…” – mówi Pan
 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Aby głosić Jezusa Zmartwychwstałego potrzebna jest moc Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego mówienie, że Jezus zmartwychwstał nikogo nie przekona a nawet może zniechęcić- bo nie będzie w tym Ducha Miłości i Miłosierdzia.

Kazanie – Poniedziałek Wielkanocny 2015

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Życie bez Jezusa jest puste, jest beznadziejne- jak grób pusty. Niebo to Jezus w naszych sercach.
Bez miłości nie przyciągniesz Jezusa, Jezus pragnie aby go przyciągnąć sercem.
Pokochaj Jezusa ponad wszystko i ponad wszystkich na świecie.

Kazanie – Wielkanoc 2015

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Święto Paschy Miłości i Miłosierdzia Jezusa.
Każdego dnia świadomie przeżywaj swoje życie, każdego dnia cieszmy sie ze Zmartwychwstałym Chrystusem życiem które dał nam Bóg.
Idźmy i głośmy Chrystusa którego głoszą nasi prześladowani bracia chrześcijanie. Głośmy Tego za Którego oni oddają nie tylko z miłością ale także z radością swoje życie. Obudźmy taka wiarę w sobie…

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Głosić Miłość Chrystusa Ukrzyżowanego – Jezus doświadczył największego cierpienia, nikt nie będzie cierpiał tak jak Jezus…bo wziął wszystkie cierpienia wszystkich ludzi.
Uczmy się miłości do nieprzyjaciół, do ludzi trudnych dla nas…
Prośmy Jezusa aby dał nam taka miłość , miłość krzyża która będzie znakiem obecności Jezusa, znakiem tego, że jest się od Boga, że jest się zjednoczonym z Jezusem…Panie daj nam taka miłość

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Jezus- Światłość świata, Baranek i Arcykapłan.

Grzech zawsze czyni człowieka ciemnym, mrocznym i brudnym a Jezus pragnie uczynić każdego z nas jasnym i pięknym dzięki Jego Miłości. Jezus mówi, że nie ma większej miłości niż kiedy On oddaje swoje życie za przyjaciół. Miłość w wymiarze krzyża i miłość związana z krzyżem wyrażająca się w Eucharystii to jedno i to samo. Jak możesz to bądź każdego dnia na Mszy św. i przyjmuj Ciało Jezusa i adoruj Jezusa…

W każdym kapłanie Jezus jest obecny w szczególny sposób, kapłanem jest się na zawsze, na wieczność.
 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Jezus- Król pokornych

Bogactwem Jezusa są ci, których odkupił na krzyżu, – wszyscy, którzy wejdą do Nieba.

Bądźmy osiołkami Pana Jezusa, osiołek zaniósł Jezusa do ludzi. My bądźmy tymi, którzy wszędzie wszystkim pokazują Jezusa- prowadzą Jezusa do ludzi.

Uczyń duchowy testament dla Pana Jezusa
 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia
 
Jezus – Żywa Ewangelia

Kto widzi Jezusa ten widzi Ojca, kto słyszy Jezusa ten słyszy Ojca. Jezus chce posługiwać się nami, aby przyciągać do siebie innych ludzi. Najbardziej można przyciągnąć do Jezusa, kiedy się żyje tym, co głosi Jezus. Wewnętrzne obumieranie- dla tego świata, dla grzechu, dla zła, dla szatana, dla swojego egoizmu, dla swoich pragnień…
Kiedy ja głoszę Jezusa to jest to obumieranie. A owocem obumierania będą ludzie, którzy poznają Jezusa przez nas. Niech nasze życie będzie obumieraniem dla Boga…
 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Maryja i Józef to byli małżonkowie wiary i miłości - oni się wzajemnie uzupełniali, dopełniali. Ta ich miłość była tak wielka że też była związana z czystością. Bo ktoś kto kocha naprawdę drugiego człowieka jest gotowy na poświęcenie związane również z zachowaniem czystego serca i ciała dla osoby umiłowanej.
 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Proroctwo

Łzy Ojca


Bóg zapowiada nawet dramatyczne rzeczy (np.zburzenie Warszawy) po to aby pojedynczy człowiek czy nawet cały naród nawrócił sie i uwierzył w Boga. Bóg dopuszcza do wojny, do cierpienia kiedy my od Boga sie odwracamy.

Traktujmy Boga na poważnie- kiedy poznajemy Boga, kiedy sie nawracamy to nie możemy wracać do starych grzechów – to jest wielkie nieszczęście dla człowieka.

Nie odrzucajmy czułej Miłości Ojca, nie sprawiajmy Mu bólu, nie pozwólmy aby Bóg przez nas płakał.
 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube