Archiwum dla kategorii ‘Kazania’

Oddać Bogu co należy do Niego

Mamy oddać Bogu to co Jemu się należy czyli nas samych. My nie należymy do siebie samych, tak naprawdę należymy do Pana Boga. Pan Bóg chce żebyśmy oddali mu wszystko, nawet swoje nędze, biedy, nawet grzechy. Wszystko Jemu, nic dla nas, wtedy wypełnimy słowa Pana Jezusa oddamy światu to co należy do świata a Bogu to co należy do Boga- nas samych, nasze rodziny. Amen.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Uczta Niebieska

Wszyscy są powołani do zbawienia, do Uczty Niebieskiej, do Królestwa Niebieskiego ale mało jest wybranych- mało jest przygotowanych, mało tak naprawdę chce być w Niebie.

Jeżeli nie masz stroju weselnego to załóż strój weselny w sakramencie pokuty, pojednania, w tym sakramencie miłości i miłosierdzia.

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Apostołowie Bożego Miłosierdzia

Ten kto czci i ogłasza Miłosierdzie Boże tutaj na ziemi to choćby był ostatni na tym świecie jako człowiek w tym świecie się nieliczący ale w oczach Pana Boga będzie największy i już tutaj będzie najbliżej Boga.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Powołanie Pustelnicze

Życie pustelnicze to głębsze, bardziej radykalne naśladowanie Jezusa…

Można służyć Panu czy to w życiu zakonnym, czy to w życiu pustelniczym, czy to w życiu małżeńskim- ale służyć Mu jak najbardziej radykalnie, na ile nas stać, nawracać się jak najbardziej głęboko.

o. Stanisław

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Praca w Winnicy Pana

Pozwólmy aby Pan Jezus przemieniał nasze myśli, aby wprowadzał Swoje myśli do naszego umysłu. Poznajmy myśli Pana na adoracji.

Każdy ma swoje zadanie w Winnicy Pana – w Kościele – trzeba aby je wypełnić, aby je nie zaniedbać.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Dar napominania i karcenia

Grzeszących napominać- uczynek miłosierdzia względem duszy, pomaga duszy mojego współbrata wychodzić ze stanu grzechu i uśpienia – z letargu duchowej śmierci.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Prorok Boga

Każdy z was jest powołany do bycia prorokiem aby mówić o Bożym życiu. To nie są sprawy mało ważne- to są sprawy życia i śmierci. Bycie prorokiem Bożym to jest krzyż, bycie uczniem Chrystusa to po prostu jest krzyż. Ból i cierpienie to jest nasza ludzka strona naszej egzystencji i trzeba abyśmy je przeżyli z wiarą.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Za kogo Mnie uważacie

Aby wyznać, że Jezus jest Mesjaszem potrzeba poznać Go sercem.

Na waszej wierze Pan Bóg chce zbudować wiarę innych ludzi. Jeżeli ty będziesz miał wielką wiarę to ta wiara przyczyni się do wiary całego Kościoła. Ale wiara to nie tylko wyznanie Piotra, ale czyny Piotra. A czynami potwierdził i śmiercią swoją, że Jezus jest jego Mesjaszem , jego Bogiem.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Jezus i kobieta kananejska

Córka kobiety kananejskiej była ciężko dręczona aby pokazać że nie ma zabawy ze złem.

Wiara połączona z miłością to jest doskonała wiara – wierzę w Boga, bo Go kocham. Kiedy spotyka się Jezusa to otwiera się serce, chce się Go dawać ludziom. Człowiek już nie żyje dla siebie, ale po to, aby spełniać Jego wolę z radością.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Maryja- Tabernakulum Syna Bożego

Maryja zawsze była i jest pokorna- Bóg pokornych wywyższa a pysznych poniża.

U osób zniewolonych nie zawsze celem jest uwolnienie. Może tak być, że celem jest walka – a zwycięstwo należy do Boga i Maryi. Więc walczmy u boku Maryi a zwyciężymy jak Maryja. I kiedyś ze swoim Synem Maryja też nas weźmie do Nieba.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Pokarm z Nieba

Bóg postanowił aby pokarmem dla naszych dusz było Ciało i Krew Jezusa. Bóg z miłości do nas w Eucharystii staje się małym i słabym, podatnym na zranienia. Eucharystia jest znakiem tego że Bóg pragnie być kochanym i że kocha.

Pan Jezus chce abyś doświadczył napełnienia Jego Miłością, doświadczył tego że nie musisz zasługiwać na Bożą Miłość , na Boże łaski – wystarczy że prosisz i że jesteś pusty – bo to znaczy że Bóg cie może wypełnić .

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Przypowieści- Słuchajmy Jezusa

Na Ziemi do końca świata będą synowie Złego i synowie Królestwa- czasami trudno ich będzie rozpoznać kto jest kim. Ten kto słucha słów Jezusa może stać się synem Królestwa ale jeżeli nie będziemy żyli według nauki Jezusa to możemy stać się wiecznym chwastem który będzie płonął w ogniu piekielnym na zawsze.

Kiedy przyjmujemy Słowo to to Słowo nas zmienia- stajemy się córkami i synami Królestwa Niebieskiego i będziemy w Niebie jaśnieć jak Słońce rozpaleni miłością Boga.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Głosić Słowo Boże

Głosiciel Słowa musi być jedno ze Słowem, jego życie nie może zaprzeczać Słowu które głosi- to musi być jedno. Słowo Boże ma moc dać Tobie nowe życie. Czytaj codziennie Pismo Święte.

Głoście Chrystusa którego poznaliście ale i poznawajcie Go jeszcze więcej aby bardziej kochać i z większą żarliwością głosić Jezusa- a owocem tego będzie życie bez końca.

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Jezus uwielbia Ojca

Każdy kto słucha Jezusa – słucha Ojca. Jezus głosi ubogim Miłość i Miłosierdzie Ojca.

Jezus wzywa aby naśladować Jego cichość i pokorę.

Na poważnie przyjmij słowa Jezusa. Pragnij miłować Go i być z Nim a On zrobi resztę- niczego więcej nie potrzebuje. Oddaj mu swoje nędze, grzech, rany… a wszystko przemieni – w radość i miłość, w zmartwychwstanie i w życie wieczne.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Piotr i Paweł

Prawdziwy apostoł to nie jest człowiek który skupia ludzi na sobie ale na Jezusie. Nie bójmy się trudnych sytuacji w życiu bo jeżeli idziemy za Jezusem naprawdę to nikt nam nic nie może zrobić – tylko tyle ile Bóg pozwoli.

Módlmy się o to aby spotkać Jezusa sercem- jak św. Piotr i św. Paweł. Będziemy wtedy nowymi ludźmi, staniemy się w pełni apostołami. Wtedy nie będziemy się bali zaryzykować naszego życia dla Jezusa. Będziemy Go kochali ponad wszystko – Dla ciebie Jezus będzie pierwszą Miłością.

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Kategorie: Kazania, Pustelnia

Przyznaj się do Jezusa

Jezus pragnie bliskości z nami, pragnie żebyśmy się do Niego przyznawali jak On przyznał się do nas wobec Ojca Niebieskiego. Bóg stworzył nas z Miłości i dopiero będziemy szczęśliwi kiedy znajdziemy się w Nim na zawsze- w Sercu Pana Jezusa.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Kategorie: Kazania, Pustelnia

Miłować Ciało i Krew Jezusa

Nie ma większego cudu na ziemi jak to, że Bóg każdego dnia staje się chlebem – aby stać się pokarmem dla nas.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Trójca Święta

Niech twoja wiara ma oddźwięk w twoim życiu – niech wiara będzie żywa, żyj prawdziwie Słowem Bożym.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Kategorie: Kazania, Pustelnia

Kategorie: Kazania, Modlitwy, Pustelnia

Przyjmijcie Ducha Świętego

Miłości nie można pokonać, Miłość zawsze zwycięża wszelkie zło i nienawiść. Skończył się czas lęku i grzechu – Pokój wam !

Duch Święty przychodzi do serc w stanie łaski, potrzeba się uniżyć przed Panem aby przyszedł Duch Święty. Duch Święty wszystkiego was nauczy – nauczy żyć, postępować, myśleć i mówić jak Pan Jezus i głosić Jego Osobę. To jest najpiękniejsze i najważniejsze w życiu – Głosić Jezusa

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Duch Święty – Obietnica Ojca

Duch Święty to dar Ojca i Syna. Bez Ducha Świętego nie można głosić Miłości i Miłosierdzia Boga. Przyjaciel Boga będzie prowadził do Boga – on już nosi w sobie Niebo.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Dom Ojca

W Domu Ojca Jezus przygotował dla nas miejsce – przez Swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To miejsce jest wolne i czeka na Ciebie, jest tylko dla Ciebie…

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Jezus dobry Pasterz

Jezus broni nas przed napaścią wewnętrznego wilka – złego ducha. Aby odkupić owce, aby je wyzwolić Jezus oddał swoje życie. Jeżeli kapłan idzie droga świętości to pociągnie za sobą do Boga setki, tysiące a nawet miliony… po śladach Jezusa.

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Bliskość z Bogiem

Kiedy przyjmuje się Ciało Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej to następuje mistyczne zjednoczenie naszego ciała z Jego ciałem. Jest to połączenie związane z miłością.

Bóg Miłość przychodzi do nas i pragnie abyśmy Go przyjęli z miłością. Najważniejszą sprawą dla nas wierzących w Jezusa jest poznawać Go, miłować i naśladować – bo my mało znamy Jezusa.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Święto Miłosierdzia – Jan Paweł II Prorok Miłosierdzia

Każdego dnia czyńmy miłosierdzie – modląc się koronką do Bożego Miłosierdzia, okazując miłosierdzie słowem i czynem.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Wiara owocuje miłością

Chrystus objawia sie tym którzy wierzą – Pan Jezus oczekuje od nas wiary i miłości, która jest owocem wiary.

Na Mszy Świętej karmimy się Zmartwychwstałym Ciałem Jezusa.

 

Kazanie – Poniedziałek Wielkanocny 2014

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Wiara w Zmartwychwstałego

Wiara kiedy wzrasta w pewnym momencie staje się pewnością. Widząc pusty grób i Jezusa w Komunii Świętej ukrytego pod Hostią mów – widziałem Cię Jezu ukrytego i wierzę w Ciebie i nigdy się Ciebie nie zaprę.

 

Kazanie – Wielkanoc 2014

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia
Copyright © 2014 Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa - Czatachowa.
Web site powered by WordPress 3.3.1 and Calypso WordPress theme designed by FabThemes.com.