Archiwum dla kategorii ‘Kazania’

Święto Trędowatych i św. Nawrócenia św. Pawła

Nikt nie zrozumie serca zranionego Miłością Boga

- Luter i Protestantyzm

- Nawrócenie i uświęcanie

- Iść za Bogiem i świadczyć

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Kiedy my słuchamy Słowo Boże to owocem tego ma być wiara w Jezusa.

Owocem wiary – nadzieja, owocem nadziei – miłość do Boga i bliźniego.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Chrzest Pański

Ducha Świętego można przyjmować wiele razy – mimo że się Go już posiada.

Dzisiaj jest wielkie święto Miłości Jezusa. Jezus pragnie podejść do ciebie, duchowo zdjąć sandały z twoich nóg i ucałować twoje stopy, a nawet twoje serce.

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Święto Króla Wszechświata w Dzieciątku Jezus

- Nowa Ewangelizacja – wymaga głębokiego nawrócenia.

- Nawrócenie Indian

- Misjonarki Miłości

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

- Moc Słowa

- Cudowny Medalik

- Gwiazda pięcioramienna – bądźmy roztropni , nie doszukujmy się czegoś czego nie ma.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Błogosławieństwo i przekleństwo

Słuchaj, czytaj i rozważaj codziennie Słowo Boże. Błogosławieństwo Boże- jeżeli my jesteśmy przy Panu Bogu to naprawdę nasze życie jest błogosławione. Jak odchodzimy od Pana Boga to nasze życie staje się przeklęte – bo bez Boga nie ma błogosławieństwa.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Ostatnia godzina – Nowy czas

Ten nowy rok niech będzie rokiem przeżytym z Chrystusem, żeby jeszcze bardziej upodabniać się do Niego przez swoje myśli, postępowanie, czyny. Abyśmy przez ten nowy rok, który Pan Bóg nam daje pomogli także innym do Chrystusa się przybliżyć.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Walka o życie

Aborcja…

Walcz o swoje małżeństwo – Walcz o dzieci

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Naśladować Chrystusa

Jeśli rzeczywiście zechcemy iść za Chrystusem, aby On był naszym Panem i Zbawicielem to bardzo prędko przekonamy się, że nasze życie będzie wzbudzać niechęć a może nawet nienawiść. Nawet u najbliższych, nawet u osób duchownych- dlatego, że nie będą nas rozumieli, będą zazdrościć….

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Jezus w ubogich ludziach

Słowo przychodzi do Swojej własności. Bóg stał się człowiekiem abyśmy mogli się stać przybranymi dziećmi bożymi, abyśmy mieli udział w Jego bóstwie.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Niech Jezus narodzi się w nas

Pozwólcie żeby Jezus was ,,zmniejszał", żebyście stali się mali, najmniejsi.

Stań się jak dziecko które we wszystkim ufa Bogu, polega we wszystkim na Bogu, oddaje Bogu wszystko. Boga kocha, Boga się nie boi, dla Boga żyje….

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Maryja – świątynia Boga

Maryja zanim poczęła w swoim łonie to wcześniej poczęła w w swoim sercu- mówiąc Bogu tak. Możemy jak Maryja przyjąć Jezusa – w Komunii świętej- gdzie Jezus przenika nasze serce, dusze i ciało. Stajemy się domem Pana.

Adorujcie Boga…

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

II Niedziela Adwentu

Jezus Przyszedł po to aby zbawić z Miłości- przez Krew, przez Ciało Swoje, Swoje Słowa, przez Swoją obecność- po to przyszedł Jezus- Zbawić przez Miłość i Miłosierdzie.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

I Niedziela Adwentu

Aby dobrze przeżyć ten czas Adwentu potrzeba nawrócenia serca i dobrych uczynków. Chodzi o to, aby serca były pełne Boga.

Szukaj Boga w sercu – tam Go znajdziesz…

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Bądźmy więc w tym świecie synami Królestwa Niebieskiego przez miłość i miłosierdzie, łagodność i dobroć.

Starajmy się nie odpowiadać złem za zło ale paradoksalnie właśnie dobrem na zło.

Módlmy się o to, aby Chrystus w sercach był Królem.

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Kazanie do kobiet….

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Niepodległość Duchowa

O wolność od zła i grzechu trzeba walczyć do końca. Kiedy umierał Jezus za nas, nasz Pan, kiedy zmartwychwstał to wtedy zaczęło się Święto Niepodległości dla nas, od tego momentu możemy cieszyć się wolnością.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Spożywając Ciało Jezusa wchodzimy do Świątyni którą On jest i w której jest Ojciec Niebieski.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Czyściec to miejsce miłosiernej miłości Boga, jest to dar miłosierdzia dla dusz. Śmierć tak naprawdę nie rozdziela nas w wymiarze duchowym. Jeżeli kochamy to co nas może odłączyć od osób które kochamy ? – nawet śmierć nie odłączy.

 

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Święci to ci którzy na ziemi pełnili wole Boga. Nie bójmy się iść drogą świętości, miłości- mimo, że tyle w nas grzechu, tyle słabości, pychy, tyle wad… Wypełniajmy swoje zwykłe obowiązki z miłości do Jezusa.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Chodzi o miłość

Kto kocha Boga i bliźniego to całe Pismo Święte wypełnia przez to, to wypełnia Ewangelię. Ale miłość która jest miłosierna, która nie potępia, jest pokorna. Miłość która chętnie oddaje się za innych. Miłość do Boga, bliźniego, siebie – te trzy miłości łączy się w jedną miłość, w dwa przykazania.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Oddać Bogu co należy do Niego

Mamy oddać Bogu to co Jemu się należy czyli nas samych. My nie należymy do siebie samych, tak naprawdę należymy do Pana Boga. Pan Bóg chce żebyśmy oddali mu wszystko, nawet swoje nędze, biedy, nawet grzechy. Wszystko Jemu, nic dla nas, wtedy wypełnimy słowa Pana Jezusa oddamy światu to co należy do świata a Bogu to co należy do Boga- nas samych, nasze rodziny. Amen.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Uczta Niebieska

Wszyscy są powołani do zbawienia, do Uczty Niebieskiej, do Królestwa Niebieskiego ale mało jest wybranych- mało jest przygotowanych, mało tak naprawdę chce być w Niebie.

Jeżeli nie masz stroju weselnego to załóż strój weselny w sakramencie pokuty, pojednania, w tym sakramencie miłości i miłosierdzia.

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Apostołowie Bożego Miłosierdzia

Ten kto czci i ogłasza Miłosierdzie Boże tutaj na ziemi to choćby był ostatni na tym świecie jako człowiek w tym świecie się nieliczący ale w oczach Pana Boga będzie największy i już tutaj będzie najbliżej Boga.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Powołanie Pustelnicze

Życie pustelnicze to głębsze, bardziej radykalne naśladowanie Jezusa…

Można służyć Panu czy to w życiu zakonnym, czy to w życiu pustelniczym, czy to w życiu małżeńskim- ale służyć Mu jak najbardziej radykalnie, na ile nas stać, nawracać się jak najbardziej głęboko.

o. Stanisław

 

 

 

Więcej...
Kategorie: Adoracje, Kazania, Pustelnia

Praca w Winnicy Pana

Pozwólmy aby Pan Jezus przemieniał nasze myśli, aby wprowadzał Swoje myśli do naszego umysłu. Poznajmy myśli Pana na adoracji.

Każdy ma swoje zadanie w Winnicy Pana – w Kościele – trzeba aby je wypełnić, aby je nie zaniedbać.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Dar napominania i karcenia

Grzeszących napominać- uczynek miłosierdzia względem duszy, pomaga duszy mojego współbrata wychodzić ze stanu grzechu i uśpienia – z letargu duchowej śmierci.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Prorok Boga

Każdy z was jest powołany do bycia prorokiem aby mówić o Bożym życiu. To nie są sprawy mało ważne- to są sprawy życia i śmierci. Bycie prorokiem Bożym to jest krzyż, bycie uczniem Chrystusa to po prostu jest krzyż. Ból i cierpienie to jest nasza ludzka strona naszej egzystencji i trzeba abyśmy je przeżyli z wiarą.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Za kogo Mnie uważacie

Aby wyznać, że Jezus jest Mesjaszem potrzeba poznać Go sercem.

Na waszej wierze Pan Bóg chce zbudować wiarę innych ludzi. Jeżeli ty będziesz miał wielką wiarę to ta wiara przyczyni się do wiary całego Kościoła. Ale wiara to nie tylko wyznanie Piotra, ale czyny Piotra. A czynami potwierdził i śmiercią swoją, że Jezus jest jego Mesjaszem , jego Bogiem.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia

Jezus i kobieta kananejska

Córka kobiety kananejskiej była ciężko dręczona aby pokazać że nie ma zabawy ze złem.

Wiara połączona z miłością to jest doskonała wiara – wierzę w Boga, bo Go kocham. Kiedy spotyka się Jezusa to otwiera się serce, chce się Go dawać ludziom. Człowiek już nie żyje dla siebie, ale po to, aby spełniać Jego wolę z radością.

 

 

Więcej...
Kategorie: Kazania, Pustelnia