Archiwum dla kategorii ‘Księgarnia’

 

Umiłowani,

 

   Nasz Zbawiciel przyszedł na ziemię i stał się ubogim Człowiekiem, jednym z nas. Chciał mieć miłującą się Rodzinę. Józef i Maryja kochali Jezusa ponad wszystko, żyli tylko dla Niego.

 

   Niech ten świąteczny numer pomoże Wam duchowo zamieszkać w Domu Świętej Rodziny.

 

   Błogosławię Was na ten Nowy Rok Życia ze Świętą Rodziną.

o. Daniel Galus

Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Święta rodzina

 • Gdy Ojciec Pio jest blisko (wywiad)

 • Skradziony święty

 • Jak poradzić sobie z poczuciem odrzucenia?

 

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

 

Kochani już bardzo długo karteczek nie było, ale nareszcie są. To już ich trzecia edycja. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to za karteczki, krótkie wyjaśnienie. Otóż są to karteczki wielkości wizytówki i faktycznie pełnią rolę wizytówki ewangelizacyjnej :) Z jednej strony jest wizerunek świętego i cytat, a z drugiej nasze logo i adres strony. Karteczki są bardzo lubiane i chętnie ludzie je biorą gdy im się je rozdaje, a wielu z was tak właśnie robi, że rozdaje napotkanym osobom lub daje do wylosowania, by Duch Święty sam wybrał odpowiednią dla danej osoby myśl. Karteczki będą do nabycia na naszych spotkaniach oraz w księgarni internetowej Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

Nagranie Video na DVD z sierpniowego spotkania modlitewnego jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Święty Michał Archanioł"

Spotkanie jest dostępne w księgarni charyzmatycznej www.Syjon.pl oraz na organizowanych przez nas spotkaniach.

Nagranie Video na DVD z czerwcowego spotkania modlitewnego jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Królowa Pokoju"

Spotkanie jest dostępne w księgarni charyzmatycznej www.Syjon.pl oraz na organizowanych przez nas spotkaniach.

Nagranie Video na DVD ze majowego spotkania modlitewnego jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Ojciec Pio"

Spotkanie jest dostępne w księgarni charyzmatycznej www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Umiłowani Bracia i Siostry.

Czyż Maryja nasza Umiłowana Mama, Pani i Królowa nie zasługuje na naszą miłość, cześć i oddanie? Tyle dla nas uczyniła i ciągle czyni, troszczy się o każdego z nas czułą Miłością Swojego Matczynego Serca.

Czy możemy być dalej głusi na Jej wołania, prośby i zachęty? Nie, już nie. Od tej pory nasza postawa serca niech będzie pełna ZAUFANIA JEJ SERCU. ZAUFAJ MARYI!

 

 

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Zaufaj Maryi

 • Łaska nawrócenia

 • Przyjaźń jako dar od Boga

 

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

 

Nagranie Video na DVD ze marcowego spotkania jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Męka Jezusa"

Spotkanie jest dostępne w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Umiłowani w Miłości i Miłosierdziu Jezusa.

Kwietniowy wielkanocny numer naszego miesięcznika poświęcony jest Bożemu Miłosierdziu. Święta Faustyna na wieki stać będzie przed Tronem Pana, jako żywy Świadek Jego Miłosierdzia dlatego, że na ziemi pokornie pełniła Wolę Jezusa i swoim pięknym życiem w Duchu Świętym głosiła Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Nabożeństwo do Miłosierdzia zawdzięczamy właśnie Jej.

Zachęcam więc z radością, abyście przez nasz miesięcznik zanurzyli się w Morzu Bożego Miłosierdzia i jak Święta Faustyna wydawali obfite owoce świętości.

 

 

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Boże Miłosierdzie

 • Zaprzeć się samego siebie

 • Bóg dał mi łaskę macierzyństwa

 

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

 

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

Nagranie Video na DVD ze styczniowego spotkania są już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Przewodnicy do Nieba"

Spotkanie jest dostępne w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Umiłowani Przyjaciele Jezusa

„I nastąpiła walka na niebie:
Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.
I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie
ale nie przemógł,
i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
I został strącony wielki Smok,
Wąż starodawny,
który się zwie diabeł i szatan,
zwodzący całą zamieszkałą ziemię,
został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie. (…)
I rozgniewał się Smok na Niewiastę,
i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa,
z tymi, co strzegą przykazań Boga
i mają świadectwo Jezusa”. (Ap 12,7-9 i 17)

Rozpoczęła się Walka, która teraz toczy się na ziemi i w ludzkich duszach, dlatego Umiłowani „W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii”. (Ef 6, 10-19)

 

Przyobleczcie się więc w zbroje światła i za mnie proście, abym w tej Walce, dla Waszego dobra głosił słowo ostre jak miecz i płomienne jak ogień. Pamiętajcie Umiłowani, że „(…) we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował”. (Rz 8, 37)

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Walka duchowa

 • Alexandrina: ofiara miłości Jezusa

 • Miłość do nieprzyjaciół

 

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

 

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

Nagranie Video na DVD z wrześniowego spotkania są już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Walka duchowa"

Spotkanie jest dostępne w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

   Umiłowani, nie tylko do Waszych rąk, ale przede wszystkim do Waszych serc oddajemy ten 3. numer „Ognia Jezusa” mówiący o chrzcie Jezusa – Miłości: „Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». (Mt 3,13-17). 

   Jezus doświadczył Chrztu w Duchu Świętym, w Duchu Miłości, w Ogniu Miłości Ojca. Ojciec objawił swoją miłość do Syna, zanurzył Go w Niej. Ojciec potwierdził w tym Chrzcie, że Jezus jest źródłem Zbawienia dusz, Chrzcicielem Duchem Świętym i Ogniem. Pozwólcie Jezusowi, aby w czasie medytowania nad tym wydarzeniem odnowił w Was Chrzest Święty.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Chrzest Jezusa-Miłości

 • Naładować akumulatory wiary

 • Nasza małżeńska historia

 

 

Czytajmy dzieła głowy Kościoła, a najnowszą adhortację powinien przeczytać każdy katolik, bo nie tylko warto, ale po prostu trzeba czerpać z najczystszego źródła, jakim jest głowa Kościoła katolickiego.

„Evangelii gaudium” znaczy „Radość Ewangelii”. Związek między radością a Ewangelią jest bardzo ścisły. Jest on wręcz wewnętrzny, skoro „Ewangelia”, jak wiadomo, oznacza „dobrą nowinę”. Adhortacja ukazuje drogi, jakimi powinno podążać duszpasterstwo w najbliższej przyszłości i przypomina, że ewangelizacja powinna być realizowana z wiarą, przekonaniem i entuzjazmem. Myślą przewodnią tego dokumentu jest miłosierna miłość Boga, który wychodzi na spotkanie każdego, aby ukazać istotę objawienia: życie każdego znajduje swój sens w spotkaniu z Jezusem Chrystusem w radości dzielenia tego doświadczenia miłości z innymi.

http://syjon.pl/adhortacja-evangelii-gaudium-o-gloszeniu-ewangelii-we-wspolczesnym-swiecie,prod,441.html

Kategorie: Księgarnia

Wiem, że wielu z was cierpliwie czekało na ten moment. Z tym nagraniem mieliśmy wiele problemów. Komuś bardzo zależało by się nie udało, ale jest! Nagranie ze spotkania majowego, z Wigilii Zesłania Ducha Świętego, czyli patronalnego święta naszej Wspólnoty. Mocne spotkanie, którego tematem było "Życie w Duchu Świętym". Warto przeżyć to jeszcze raz :)

Spotkanie jest dostępne w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Jest już dostępny nasz nowy kalendarz. W całości zaprojektowany i wykonany przez członków naszej Wspólnoty. Kalendarz będzie można kupić na spotkaniach oraz w księgarni internetowej.

http://czatka.pl/kalendarz-2014,prod,276.html

 

Kategorie: Księgarnia

Złożyliśmy w jedną płytę CD (mp3) 42 kazania, czyli ponad 21 godzin nagrań! Są to tylko kazania wygłoszone podczas spotkań otwartych i tych dla młodych z ponad 2 ostatnich lat. Płytkę można kupić w naszej księgarni internetowej :)

http://Syjon.pl/kazania-ojca-daniela-mp3,prod,274.html

Długo musieliśmy czekać na lipcowe spotkanie, ale już jest dostępne w naszej księgarni :)
Temat spotkania brzmiał: MIŁUJĘ KOŚCIÓŁ

http://Syjon.pl/spotkanie-modlitewne-lipiec-2013,prod,273.html

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Spotkanie otwarte czerwcowe realizowane jest już dostępne w naszej księgarni. Nagrywane było przez Dobre Media aż czterema kamerami i profesjonalnie zrealizowane, więc na pewno jest dużo lepsze niż poprzednie nagrania :)

http://syjon.pl/spotkanie-modlitewne-czerwiec-2013,prod,269.html

Kochani nasza księgarnia internetowa Czatka.pl powstała by pomagać wam wzrastać w wierze, odkrywać, że Jezus żyje, odkrywać zagrożenia we współczesnym świecie i dostarczać dobrej wiedzy. Wszystkie pozycje, które w niej znajdziecie są wyjątkowe i starannie wybrane. Znajdziecie tam wiele książek charyzmatycznych o uzdrowieniach, ze świadectwami, o charyzmatach o zagrożeniach duchowych, ale chcę przedstawić listę kilku pozycji związanych szczególnie z naszą Wspólnotą oraz Pustelnią.

Rozwiń całość

Kategorie: Księgarnia

Pytacie wciąż o książkę, o której o. Daniel wspominał na kazaniu podczas majowego spotkania otwartego. Książeczka nosi tytuł "Jezus Chrystus Uzdrowiciel mojej osoby" i jest też dostępna w naszej księgarni internetowej. Wystarczy kliknąć ten link: http://syjon.pl/jezus-chrystus-uzdrowiciel-mojej-osoby,prod,23.html

 

Kategorie: Księgarnia

Już za kilka dni niedziela Miłosierdzia. Święto, którego pragnął sam Pan Jezus, którego domagał się od świętej Faustyny. 

"Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia" (Dz. 299).

"Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski" (Dz. 699).

Co byśmy zrobili gdyby nie Miłosierdzie Boże? Któż się ostoi wobec Bożej Sprawiedliwości? Tylko w Miłosierdziu Bożym jest nasz ratunek.

Objawienia spisane w Dzienniczku św. Faustyny to niewyczerpalne źródło wiedzy na temat Bożego Miłosierdzia, z którego czerpie również nasza Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Naszą misją jest głosić Miłosierdzie Boga po krańce świata. Jest jeszcze tak wielu ludzi, którzy nie poznali tego wielkiego przymiotu Boga, z którego płyną przeogromne łaski. Pan Jezus w Dzienniczku obiecał, że niczego nie odmówi duszy, która mu bezgranicznie zaufa.

"O, jak bardzo kocham dusze, które mi zupełnie zaufały – wszystko im uczynię." (Dz. 294)

Sięgajmy do Dzienniczka św. Faustyny i uczmy się ufać w Boże Miłosierdzie.

Kto jeszcze nie ma Dzienniczka może go zakupić w naszej księgarni internetowej.

Dzienniczek św. Faustyny

Kategorie: Księgarnia

Płyta DVD z nagraniem ze spotkania otwartego 19.01.2013 jest już dostępna w naszej księgarni: http://czatka.pl/spotkanie-modlitewne-styczen-2013,prod,229.html

Temat spotkania brzmiał: Maryja – Gwiazda Nowej Ewangelizacji


 


 I płyta:

        Eucharystia

 

II płyta:         

         Uwielbienie

         Świadectwa

         Modlitwa o uwolnienie

         Modlitwa o uzdrowienie

         Wylanie Ducha Świętego

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Informujemy, że jest już dostępne nagranie ze spotkania otwartego 17.11.2012 na DVD w naszej księgarni: http://czatka.pl/spotkanie-modlitewne-listopad-2012,prod,197.html


 


 I płyta:

        Eucharystia

 

II płyta:         

         Uwielbienie

         Świadectwa

         Modlitwa o uwolnienie

         Modlitwa o uzdrowienie

         Wylanie Ducha Świętego

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Informujemy, że nagrania ze spotkań dostępne do tej pory tylko w sklepikach na spotkaniach, są już dostępne w naszej księgarni internetowej. Dostępne już są nagrania z września i października: http://czatka.pl/nagranie-otwarte-spotkanie-modlitewne-pazdziernik-2012,prod,188.html


 


 I płyta:

        Eucharystia

 

II płyta:         

         Uwielbienie

         Świadectwa

         Modlitwa o uwolnienie

         Modlitwa o uzdrowienie

         Wylanie Ducha Świętego

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Informujemy, że nagrania ze spotkań dostępne do tej pory tylko w sklepikach na spotkaniach, są już dostępne w naszej księgarni internetowej. Jako pierwsze dostępne jest nagranie z września.
http://czatka.pl/plyty-otwarte-spotkanie-modlitewne-wrzesien-2012,prod,150.html

 


 I płyta:

        Eucharystia

 

II płyta:

         Świadectwa

         Uwielbienie

         Modlitwa o uwolnienie

         Modlitwa o uzdrowienie

         Wylanie Ducha Świętego

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Od niedawna jest również dostępny w naszej księgarni nowy miesięcznik "EGZORCYSTA". Obecnie dostępny jest już jego drugi numer.

"Egzorcysta" jest nowoczesnym narzędziem nowej ewangelizacji i obroną przed agresywną promocją magii i okultyzmu. Radę programową Miesięcznika stanowią takie osobistości jak: ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ, ks. Andrzej Grefkowicz – egzorcysta archidiecezji warszawskiej, ks. dr hab. Krzysztof Guzowski – profesor nadzwyczajny KUL. 

http://czatka.pl/miesiecznik-egzorcysta-nr-2-pazdziernik,prod,153.html

Kategorie: Księgarnia

Dziś, czyli 1'go października wspominamy Św. Tereskę od Dzieciątka Jezus.

Warto przybliżyć duchowość tej "małej" świętej, która zmarła mając zaledwie 24 lata, a 100 lat później została ogłoszona Doktorem Kościoła.

Tereska znalazła "Małą drogę", czyli krótką drogę prowadzącą do świętości.

"Ty wiesz, moja Matko, że zawsze pragnęłam być świętą, ale cóż! kiedy porównuję się ze świętymi, stwierdzam nieustannie, że między nami ta sama różnica, jak między niebotyczną górą, a zagubionym ziarnkiem pasku, deptanym stopami przechodniów. Lecz zamiast zniechęcać się, mówię sobie: Dobry Bóg nie dawałby mi pragnień nierealnych, więc pomimo że jestem tak małą, mogę dążyć do świętości. Niepodobna mi stać się wielką, powinnam więc znosić się taką, jaką jestem, ze wszystkimi swymi niedoskonałościami; chcę jednak znaleźć sposób dostania się do Nieba, jakąś małą drogę, bardzo prostą i bardzo krótką, małą drogę zupełnie nową. Żyjemy w wieku wynalazków, nie ma już potrzeby wchodzić na górę po stopniach schodów; u ludzi bogatych z powodzeniem zastępuje je winda. Otóż i ja chciałabym znaleźć taką windę, która by mnie uniosła aż do Jezusa, bo jestem zbyt mała, by wstępować po stromych stopniach doskonałości" [...] "Windą, która mnie uniesie aż do Nieba, są twoje ramiona, o Jezu! a do tego nie potrzebuję wzrastać, przeciwnie, powinnam zostać małą, stawać się coraz mniejszą" ("Dzieje duszy"  211-212).

Więcej na temat "Małej drogi" i duchowości Tereski można znaleźć w "Dziejach Duszy" jej autorstwa.

http://czatka.pl/dzieje-duszy-sw-tereska,prod,97.html

 

Kategorie: Księgarnia

Jeszcze do końca tego tygodnia trwa w naszej księgarni promocja -20% na "Filokalię". Jest to antologia dzieł związanych z modlitwą serca, zwaną tez modlitwą Jezusową.

http://czatka.pl/filokalia–teksty-o-modlitwie-serca-,prod,107.html

Posłuchajcie fragmentu: 

 

  Św. Antoni Egipski (56)…

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Filokalia. Teksty o modlitwie serca.

 

Poniżej cudowne wykonanie modlitwy serca w języku Słowackim.

Kategorie: Księgarnia

Powstawał przez 6 miesięcy. Pieczołowicie dopracowany każdy detal. Projekt nasz własny, zdjęcia nasze własne, wykonanie własne. Kalendarz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Pustelniczo – Wspólnotowy :)  Zdjęcia są związane z Pustelnią w Czatachowej, z naszymi spotkaniami oraz naszą Wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Znajdziecie wśród nich Pustelnię, Ojca Daniela oraz dzieci członków naszej Wspólnoty. Być może odnajdziesz tam również siebie na zdjęciu listopadowym :) Każdy miesiąc ma odpowiedni do obrazka cytat lub krótki tekst.

Kalendarz do kupienia w naszym SKLEPIE INTERNETOWYM

Aktualnie trwa promocja. Kupujesz cztery kalendarze, a piąty dostajesz w prezencie.

Kategorie: Księgarnia

http://czatka.pl/365-dni-z-ojcem-pio,prod,8.html

Ojciec Pio to jeden z patronów naszej wspólnoty. Jeden z największych charyzmatyków, mistyków i stygmatyków Kościoła. Jego listy stanowią przebogatą kopalnię chrześcijańskiej duchowości. Czytanie tych listów to doskonałe kierownictwo duchowe. Bogu dzięki za te listy. Ta książka jest doskonała.

Na pewno nie jest to pozycja, którą polecam czytać "od deski do deski". To wyjątkowa książką, a właściwie zbiór fragmentów listów, pisanych do córek duchowych Ojca Pio, do Jego przełożonych, przyjaciół lub kierowników Duchowych. 

Osobiście polecam otwierać wskazany na dany dzień fragment lub po prostu prosząc Ojca Pio o Słowo, otwierać na "chybił trafił". Zawsze, ale to zawsze konkretnie i szczerze do bólu. Nie znajdziesz w tej książce "ciekawostek" z życia tego świętego człowieka, ani żadnych barwnych historyjek. Ta książka to szkoła duchowa, jak mawiał Ojciec Pio… 

"Bóg aby nas pociągnąć do siebie, obdarza nas bardzo wieloma łaskami i wówczas myślimy, że już palcem dotykamy nieba. Nie wiemy natomiast, że do wzrostu potrzebujemy suchego chleba: krzyży, poniżenia, prób, doświadczeń, przeciwności."

 Żeby Cię nieco wprowadzić w klimat tej pozycji zacytuję Ci jeden z listów:

 "Czuję, jak serce po prostu wyrywa mi się z piersi na wiadomość o twoich cierpieniach i nie wiem, co mógłbym zrobić, aby ci przynieść w nich ulgę! Dlaczego się miotasz? Córko moja, nigdy nie widziałem, by Pan Jezus obdarzał cię kiedykolwiek tyloma klejnotami co teraz. Nigdy nie widziałem, byś była tak bardzo droga Jezusowi, jak obecnie. Czegóż więc się boisz, drżysz i czym się przerażasz? Twój strach i lęk jest podobny do lęku dziecka znajdującego się w ramionach matki. Tak więc twój lęk jest nierozsądny i bezużyteczny." 

Oto czym jest ta książka… skarbnicą Bożej Mądrości.

http://czatka.pl/365-dni-z-ojcem-pio,prod,8.html

Kategorie: Księgarnia