Archiwum dla kategorii ‘Księgarnia’

 

Umiłowani Bracia i Siostry,

dziękuję Wam za to, że jesteście wiernymi Czytelnikami naszego charyzmatycznego miesięcznika. 

Wrześniowy numer jest poświęcony uczynkom miłosierdzia. Napominanie grzeszących jest uczynkiem miłości i miłosierdzia pod warunkiem, że jest czyniony z pokorą i szczerą troską o zbawienie duszy bliźniego. ,,Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. (Mt 5, 7)

Błogosławię Was w imię Boga Miłosierdzia.

 

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

W numerze m.in.

 • Uczynek miłosierdzia
 • Niewidzialny ochroniarz (wywiad z ks. Piotrem Prusakiewiczem)
 • Wiara dziecka
 • Przebaczenie sercem
 • Dodatek dla dzieci „Ognik Jezusa”

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

 

Umiłowani Bracia i Siostry,

nasze domy są zazwyczaj ogrodzone, prowadzą do nich bramy. Są one otwierane przez gospodarzy domu dla wyczekiwanych gości. W niebie jest Dom Ojca, gdzie jest mieszkań wiele, które Jezus dla każdego z nas przygotował. On otworzył nam bramę do nieba przez Swoją mękę i zmartwychwstanie.

W Litanii loretańskiej Maryja nazwana jest Bramą Niebieską, bo razem ze Swoim Synem prowadzi wszystkich ludzi do Domu Ojca Miłosierdzia. O tym jest sierpniowy numer „Ognia Jezusa”. Mam nadzieję, że pomoże Wam z Maryją iść do Nieba)

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

W numerze m.in.

 • Brama Nieba
 • Cały w Bogu (wywiad z Anną Rastawicką)
 • Aniela Salawa, błogosławiona w codzienności
 • Głoszenie radości
 • Dodatek dla dzieci „Ognik Jezusa”

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

Z "lekkim" opóźnieniem, ale już są płyty z nagraniem video ze spotkań od marca do maja tego roku. Niestety lutego nie ma ze względu na bardzo złą jakość dźwięku w nagraniach video.

Płyty są dostępne w sprzedaży wysyłkowej w księgarni www.Syjon.pl oraz na organizowanych przez nas spotkaniach.

 

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

 

Umiłowani Bracia i Siostry, 

Przyjaciele naszej Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa, przekazujemy Wam lipcowy numer „Ognia Jezusa”, mówiący o ludziach natrętnych wobec Boga, których Bóg za to chwali i nagradza to natręctwo, wysłuchując ich modlitw oraz udzielając obfitość Swoich Łask. 

Niech to nas zachęci do nieustannej, pokornej modlitwy serca, w której Bóg ma upodobanie.

„Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje»”. (Łk 11, 5-8)

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

W numerze m.in.

 • Modlitwa sercem
 • Panie, Tyś Bogiem moim (wywiad)
 • „Święta od ognia”
 • Dodatek dla dzieci „Ognik Jezusa”

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

 

Kochani Uczniowie Jezusa,

niewiarygodne i piękne jest to, że mimo wielu przeszkód możemy cieszyć się wydaniem 20 numeru ,,Ognia Jezusa”. Bogu chwała za to!

Prorokiem Ducha Świętego, który zapowiadał przyjście Jezusa – Mesjasza namaszczonego Duchem Świętym i Ogniem, był Jan Chrzciciel. Miał wspaniałych i bogobojnych rodziców. Módlmy się za wstawiennictwem tego świętego Proroka, aby było coraz więcej chrześcijańskich, bogobojnych małżeństw i rodzin, a pojawią się nowi prorocy Ducha Świętego.

W Duchu Świętym Was błogosławię.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

W numerze m.in.

 • Prorok Ducha Świętego
 • Ewangelizacja w drodze (wywiad z Patrycją Hurlak)
 • Pobożność pogańska
 • Dodatek dla dzieci „Ognik Jezusa”

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

 

Drodzy Czytelnicy naszego ewangelizacyjnego pisma,

Nowa Pięćdziesiątnica to wydarzenie, które przeżywamy w Kościele i które widzimy ocza­mi nie tylko ciała, ale i serca. Bóg udziela Ducha Świętego w obfitości i w sposób zaskakujący.

Powierzmy sie Duchowi Świętemu, niech nas poprowadzi Drogą Miłości do Boga Ojca. „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś obja­wia się Duch dla [wspólnego] dobra”. (1 Kor 12, 4-7)

Niech Duch Święty Was błogosławi.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.

 • Nowa Pięćdziesiątnica
 • Spotkać Chrystusa na Ukrainie (wywiad z o. Sylwanem)
 • Nawrócenie
 • Wyciszenie

 

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

 

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

Kochani Bracia i Siostry,

Chrystus żyje! Ta nowina niech radośnie zabrzmi w naszych sercach. W tym numerze „Ognia Jezusa”, dzielimy się z wami tą Prawdą. Nie lękajcie się uwierzyć, że ON jest Życiem, Światłem i Miłością każdego z was.

„Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia”. (1 Kor 15,20-23)

Na czas czytania naszego miesięcznika z radością wam błogosławię.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.

 • Chrystus żyje
 • Radość służenia innym (wywiad)
 • Dojrzałość duchowa
 • Kościół w internecie

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

 

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia


Umiłowani,

 

   Chrystus Ukrzyżowany jest ukazany w tym numerze „Ognia Jezusa” jako Niepokonany Zwycięzca zła. Niech Jego Krzyż będzie w naszych sercach jako znak Miłości, która jest silniejsza niż śmierć. Zmartwychwstanie to przypieczętowanie dzieła odkupienia. Wierzmy mocno w tę prawdę naszej wiary.

 

    „Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzy­żowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom”. (Mt 28, 5-8)

o. Daniel Galus

Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Chrystus ukrzyżowany

 • Kościół naszym domem

 • Maryja – tajemnica świętości

 • Niesprawiedliwy osąd

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

Nagranie Video na DVD październikowego i listopadowego spotkania modlitewnego jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej.

Spotkania są dostępne w katolickiej księgarni charyzmatycznej www.Syjon.pl 
oraz na organizowanych przez nas spotkaniach.

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

 

Umiłowani,

 

   Dobry i Miłosierny Bóg, daje nam Nowy Rok – rok Łaski, w którym będzie nam okazywać Swoje Miłosierdzie. Bądźmy wdzięczni Jezusowi za Łaski, które przygotował.

 

    Bóg ma wielkie pragnienie, aby nam się nieustannie objawiać i przychodzić do nas przez Swojego umiłowanego Syna Jezusa, Narodzonego z Maryi Dziewicy. „Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. (Mt 2, 9-11)

 

   Przez ten kolejny numer „Ognia Jezusa” przybliżmy się do Jezusa i oddajmy Mu pokłon.

 

o. Daniel Galus

Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Objawienie Pańskie

 • Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia

 • Czy Bóg kocha Filipa

 • Droga z Maryją do Domu Ojca: Jan Paweł II

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

Nagranie Video na DVD wrześniowego spotkania modlitewnego jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Sakrament bierzmowania"

Spotkanie jest dostępne w katolickiej księgarni charyzmatycznej www.Syjon.pl 
oraz na organizowanych przez nas spotkaniach.

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Kochani już bardzo długo karteczek nie było, ale nareszcie są. To już ich trzecia edycja. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to za karteczki, krótkie wyjaśnienie. Otóż są to karteczki wielkości wizytówki i faktycznie pełnią rolę wizytówki ewangelizacyjnej :) Z jednej strony jest wizerunek świętego i cytat, a z drugiej nasze logo i adres strony. Karteczki są bardzo lubiane i chętnie ludzie je biorą gdy im się je rozdaje, a wielu z was tak właśnie robi, że rozdaje napotkanym osobom lub daje do wylosowania, by Duch Święty sam wybrał odpowiednią dla danej osoby myśl. Karteczki będą do nabycia na naszych spotkaniach oraz w księgarni internetowej Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

Nagranie Video na DVD z sierpniowego spotkania modlitewnego jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Święty Michał Archanioł"

Spotkanie jest dostępne w księgarni charyzmatycznej www.Syjon.pl oraz na organizowanych przez nas spotkaniach.

Nagranie Video na DVD z czerwcowego spotkania modlitewnego jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Królowa Pokoju"

Spotkanie jest dostępne w księgarni charyzmatycznej www.Syjon.pl oraz na organizowanych przez nas spotkaniach.

Nagranie Video na DVD ze majowego spotkania modlitewnego jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Ojciec Pio"

Spotkanie jest dostępne w księgarni charyzmatycznej www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Umiłowani Bracia i Siostry.

Czyż Maryja nasza Umiłowana Mama, Pani i Królowa nie zasługuje na naszą miłość, cześć i oddanie? Tyle dla nas uczyniła i ciągle czyni, troszczy się o każdego z nas czułą Miłością Swojego Matczynego Serca.

Czy możemy być dalej głusi na Jej wołania, prośby i zachęty? Nie, już nie. Od tej pory nasza postawa serca niech będzie pełna ZAUFANIA JEJ SERCU. ZAUFAJ MARYI!

 

 

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Zaufaj Maryi

 • Łaska nawrócenia

 • Przyjaźń jako dar od Boga

 

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

 

Nagranie Video na DVD ze marcowego spotkania jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Męka Jezusa"

Spotkanie jest dostępne w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Umiłowani w Miłości i Miłosierdziu Jezusa.

Kwietniowy wielkanocny numer naszego miesięcznika poświęcony jest Bożemu Miłosierdziu. Święta Faustyna na wieki stać będzie przed Tronem Pana, jako żywy Świadek Jego Miłosierdzia dlatego, że na ziemi pokornie pełniła Wolę Jezusa i swoim pięknym życiem w Duchu Świętym głosiła Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Nabożeństwo do Miłosierdzia zawdzięczamy właśnie Jej.

Zachęcam więc z radością, abyście przez nasz miesięcznik zanurzyli się w Morzu Bożego Miłosierdzia i jak Święta Faustyna wydawali obfite owoce świętości.

 

 

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Boże Miłosierdzie

 • Zaprzeć się samego siebie

 • Bóg dał mi łaskę macierzyństwa

 

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

 

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

Nagranie Video na DVD ze styczniowego spotkania są już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Przewodnicy do Nieba"

Spotkanie jest dostępne w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Umiłowani Przyjaciele Jezusa

„I nastąpiła walka na niebie:
Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.
I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie
ale nie przemógł,
i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
I został strącony wielki Smok,
Wąż starodawny,
który się zwie diabeł i szatan,
zwodzący całą zamieszkałą ziemię,
został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie. (…)
I rozgniewał się Smok na Niewiastę,
i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa,
z tymi, co strzegą przykazań Boga
i mają świadectwo Jezusa”. (Ap 12,7-9 i 17)

Rozpoczęła się Walka, która teraz toczy się na ziemi i w ludzkich duszach, dlatego Umiłowani „W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii”. (Ef 6, 10-19)

 

Przyobleczcie się więc w zbroje światła i za mnie proście, abym w tej Walce, dla Waszego dobra głosił słowo ostre jak miecz i płomienne jak ogień. Pamiętajcie Umiłowani, że „(…) we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował”. (Rz 8, 37)

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Walka duchowa

 • Alexandrina: ofiara miłości Jezusa

 • Miłość do nieprzyjaciół

 

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

 

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

Nagranie Video na DVD z wrześniowego spotkania są już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Walka duchowa"

Spotkanie jest dostępne w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

   Umiłowani, nie tylko do Waszych rąk, ale przede wszystkim do Waszych serc oddajemy ten 3. numer „Ognia Jezusa” mówiący o chrzcie Jezusa – Miłości: „Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». (Mt 3,13-17). 

   Jezus doświadczył Chrztu w Duchu Świętym, w Duchu Miłości, w Ogniu Miłości Ojca. Ojciec objawił swoją miłość do Syna, zanurzył Go w Niej. Ojciec potwierdził w tym Chrzcie, że Jezus jest źródłem Zbawienia dusz, Chrzcicielem Duchem Świętym i Ogniem. Pozwólcie Jezusowi, aby w czasie medytowania nad tym wydarzeniem odnowił w Was Chrzest Święty.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Chrzest Jezusa-Miłości

 • Naładować akumulatory wiary

 • Nasza małżeńska historia

 

 

Czytajmy dzieła głowy Kościoła, a najnowszą adhortację powinien przeczytać każdy katolik, bo nie tylko warto, ale po prostu trzeba czerpać z najczystszego źródła, jakim jest głowa Kościoła katolickiego.

„Evangelii gaudium” znaczy „Radość Ewangelii”. Związek między radością a Ewangelią jest bardzo ścisły. Jest on wręcz wewnętrzny, skoro „Ewangelia”, jak wiadomo, oznacza „dobrą nowinę”. Adhortacja ukazuje drogi, jakimi powinno podążać duszpasterstwo w najbliższej przyszłości i przypomina, że ewangelizacja powinna być realizowana z wiarą, przekonaniem i entuzjazmem. Myślą przewodnią tego dokumentu jest miłosierna miłość Boga, który wychodzi na spotkanie każdego, aby ukazać istotę objawienia: życie każdego znajduje swój sens w spotkaniu z Jezusem Chrystusem w radości dzielenia tego doświadczenia miłości z innymi.

http://syjon.pl/adhortacja-evangelii-gaudium-o-gloszeniu-ewangelii-we-wspolczesnym-swiecie,prod,441.html

Kategorie: Księgarnia

Wiem, że wielu z was cierpliwie czekało na ten moment. Z tym nagraniem mieliśmy wiele problemów. Komuś bardzo zależało by się nie udało, ale jest! Nagranie ze spotkania majowego, z Wigilii Zesłania Ducha Świętego, czyli patronalnego święta naszej Wspólnoty. Mocne spotkanie, którego tematem było "Życie w Duchu Świętym". Warto przeżyć to jeszcze raz :)

Spotkanie jest dostępne w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Jest już dostępny nasz nowy kalendarz. W całości zaprojektowany i wykonany przez członków naszej Wspólnoty. Kalendarz będzie można kupić na spotkaniach oraz w księgarni internetowej.

http://syjon.pl/kalendarz-2014,prod,276.html

 

Kategorie: Księgarnia

Złożyliśmy w jedną płytę CD (mp3) 42 kazania, czyli ponad 21 godzin nagrań! Są to tylko kazania wygłoszone podczas spotkań otwartych i tych dla młodych z ponad 2 ostatnich lat. Płytkę można kupić w naszej księgarni internetowej :)

http://Syjon.pl/kazania-ojca-daniela-mp3,prod,274.html

Długo musieliśmy czekać na lipcowe spotkanie, ale już jest dostępne w naszej księgarni :)
Temat spotkania brzmiał: MIŁUJĘ KOŚCIÓŁ

http://Syjon.pl/spotkanie-modlitewne-lipiec-2013,prod,273.html

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Spotkanie otwarte czerwcowe realizowane jest już dostępne w naszej księgarni. Nagrywane było przez Dobre Media aż czterema kamerami i profesjonalnie zrealizowane, więc na pewno jest dużo lepsze niż poprzednie nagrania :)

http://syjon.pl/spotkanie-modlitewne-czerwiec-2013,prod,269.html

Kochani nasza księgarnia internetowa Syjon.pl powstała by pomagać wam wzrastać w wierze, odkrywać, że Jezus żyje, odkrywać zagrożenia we współczesnym świecie i dostarczać dobrej wiedzy. Wszystkie pozycje, które w niej znajdziecie są wyjątkowe i starannie wybrane. Znajdziecie tam wiele książek charyzmatycznych o uzdrowieniach, ze świadectwami, o charyzmatach o zagrożeniach duchowych, ale chcę przedstawić listę kilku pozycji związanych szczególnie z naszą Wspólnotą oraz Pustelnią.

Rozwiń całość

Kategorie: Księgarnia

Pytacie wciąż o książkę, o której o. Daniel wspominał na kazaniu podczas majowego spotkania otwartego. Książeczka nosi tytuł "Jezus Chrystus Uzdrowiciel mojej osoby" i jest też dostępna w naszej księgarni internetowej. Wystarczy kliknąć ten link: http://syjon.pl/jezus-chrystus-uzdrowiciel-mojej-osoby,prod,23.html

 

Kategorie: Księgarnia