Archiwum dla kategorii ‘Księgarnia’


Umiłowani,

 

   Chrystus Ukrzyżowany jest ukazany w tym numerze „Ognia Jezusa” jako Niepokonany Zwycięzca zła. Niech Jego Krzyż będzie w naszych sercach jako znak Miłości, która jest silniejsza niż śmierć. Zmartwychwstanie to przypieczętowanie dzieła odkupienia. Wierzmy mocno w tę prawdę naszej wiary.

 

    „Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzy­żowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom”. (Mt 28, 5-8)

o. Daniel Galus

Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Chrystus ukrzyżowany

 • Kościół naszym domem

 • Maryja – tajemnica świętości

 • Niesprawiedliwy osąd

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

Nagranie Video na DVD ze styczniowego spotkania modlitewnego jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej.

Spotkania są dostępne w katolickiej księgarni charyzmatycznej www.Syjon.pl 
oraz na organizowanych przez nas spotkaniach.

 

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Nagranie Video na DVD październikowego i listopadowego spotkania modlitewnego jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej.

Spotkania są dostępne w katolickiej księgarni charyzmatycznej www.Syjon.pl 
oraz na organizowanych przez nas spotkaniach.

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

 

Umiłowani,

 

   Dobry i Miłosierny Bóg, daje nam Nowy Rok – rok Łaski, w którym będzie nam okazywać Swoje Miłosierdzie. Bądźmy wdzięczni Jezusowi za Łaski, które przygotował.

 

    Bóg ma wielkie pragnienie, aby nam się nieustannie objawiać i przychodzić do nas przez Swojego umiłowanego Syna Jezusa, Narodzonego z Maryi Dziewicy. „Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. (Mt 2, 9-11)

 

   Przez ten kolejny numer „Ognia Jezusa” przybliżmy się do Jezusa i oddajmy Mu pokłon.

 

o. Daniel Galus

Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Objawienie Pańskie

 • Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia

 • Czy Bóg kocha Filipa

 • Droga z Maryją do Domu Ojca: Jan Paweł II

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

Nagranie Video na DVD wrześniowego spotkania modlitewnego jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Sakrament bierzmowania"

Spotkanie jest dostępne w katolickiej księgarni charyzmatycznej www.Syjon.pl 
oraz na organizowanych przez nas spotkaniach.

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Kochani już bardzo długo karteczek nie było, ale nareszcie są. To już ich trzecia edycja. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to za karteczki, krótkie wyjaśnienie. Otóż są to karteczki wielkości wizytówki i faktycznie pełnią rolę wizytówki ewangelizacyjnej :) Z jednej strony jest wizerunek świętego i cytat, a z drugiej nasze logo i adres strony. Karteczki są bardzo lubiane i chętnie ludzie je biorą gdy im się je rozdaje, a wielu z was tak właśnie robi, że rozdaje napotkanym osobom lub daje do wylosowania, by Duch Święty sam wybrał odpowiednią dla danej osoby myśl. Karteczki będą do nabycia na naszych spotkaniach oraz w księgarni internetowej Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

Nagranie Video na DVD z sierpniowego spotkania modlitewnego jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Święty Michał Archanioł"

Spotkanie jest dostępne w księgarni charyzmatycznej www.Syjon.pl oraz na organizowanych przez nas spotkaniach.

Nagranie Video na DVD z czerwcowego spotkania modlitewnego jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Królowa Pokoju"

Spotkanie jest dostępne w księgarni charyzmatycznej www.Syjon.pl oraz na organizowanych przez nas spotkaniach.

Nagranie Video na DVD ze majowego spotkania modlitewnego jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Ojciec Pio"

Spotkanie jest dostępne w księgarni charyzmatycznej www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Umiłowani Bracia i Siostry.

Czyż Maryja nasza Umiłowana Mama, Pani i Królowa nie zasługuje na naszą miłość, cześć i oddanie? Tyle dla nas uczyniła i ciągle czyni, troszczy się o każdego z nas czułą Miłością Swojego Matczynego Serca.

Czy możemy być dalej głusi na Jej wołania, prośby i zachęty? Nie, już nie. Od tej pory nasza postawa serca niech będzie pełna ZAUFANIA JEJ SERCU. ZAUFAJ MARYI!

 

 

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Zaufaj Maryi

 • Łaska nawrócenia

 • Przyjaźń jako dar od Boga

 

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

 

Nagranie Video na DVD ze marcowego spotkania jest już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Męka Jezusa"

Spotkanie jest dostępne w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Umiłowani w Miłości i Miłosierdziu Jezusa.

Kwietniowy wielkanocny numer naszego miesięcznika poświęcony jest Bożemu Miłosierdziu. Święta Faustyna na wieki stać będzie przed Tronem Pana, jako żywy Świadek Jego Miłosierdzia dlatego, że na ziemi pokornie pełniła Wolę Jezusa i swoim pięknym życiem w Duchu Świętym głosiła Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Nabożeństwo do Miłosierdzia zawdzięczamy właśnie Jej.

Zachęcam więc z radością, abyście przez nasz miesięcznik zanurzyli się w Morzu Bożego Miłosierdzia i jak Święta Faustyna wydawali obfite owoce świętości.

 

 

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Boże Miłosierdzie

 • Zaprzeć się samego siebie

 • Bóg dał mi łaskę macierzyństwa

 

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

 

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

Nagranie Video na DVD ze styczniowego spotkania są już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Przewodnicy do Nieba"

Spotkanie jest dostępne w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Umiłowani Przyjaciele Jezusa

„I nastąpiła walka na niebie:
Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.
I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie
ale nie przemógł,
i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
I został strącony wielki Smok,
Wąż starodawny,
który się zwie diabeł i szatan,
zwodzący całą zamieszkałą ziemię,
został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie. (…)
I rozgniewał się Smok na Niewiastę,
i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa,
z tymi, co strzegą przykazań Boga
i mają świadectwo Jezusa”. (Ap 12,7-9 i 17)

Rozpoczęła się Walka, która teraz toczy się na ziemi i w ludzkich duszach, dlatego Umiłowani „W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii”. (Ef 6, 10-19)

 

Przyobleczcie się więc w zbroje światła i za mnie proście, abym w tej Walce, dla Waszego dobra głosił słowo ostre jak miecz i płomienne jak ogień. Pamiętajcie Umiłowani, że „(…) we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował”. (Rz 8, 37)

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Walka duchowa

 • Alexandrina: ofiara miłości Jezusa

 • Miłość do nieprzyjaciół

 

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

 

Kategorie: Księgarnia, Ogłoszenia

Nagranie Video na DVD z wrześniowego spotkania są już dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Temat spotkania to "Walka duchowa"

Spotkanie jest dostępne w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

   Umiłowani, nie tylko do Waszych rąk, ale przede wszystkim do Waszych serc oddajemy ten 3. numer „Ognia Jezusa” mówiący o chrzcie Jezusa – Miłości: „Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». (Mt 3,13-17). 

   Jezus doświadczył Chrztu w Duchu Świętym, w Duchu Miłości, w Ogniu Miłości Ojca. Ojciec objawił swoją miłość do Syna, zanurzył Go w Niej. Ojciec potwierdził w tym Chrzcie, że Jezus jest źródłem Zbawienia dusz, Chrzcicielem Duchem Świętym i Ogniem. Pozwólcie Jezusowi, aby w czasie medytowania nad tym wydarzeniem odnowił w Was Chrzest Święty.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

 • Chrzest Jezusa-Miłości

 • Naładować akumulatory wiary

 • Nasza małżeńska historia

 

 

Czytajmy dzieła głowy Kościoła, a najnowszą adhortację powinien przeczytać każdy katolik, bo nie tylko warto, ale po prostu trzeba czerpać z najczystszego źródła, jakim jest głowa Kościoła katolickiego.

„Evangelii gaudium” znaczy „Radość Ewangelii”. Związek między radością a Ewangelią jest bardzo ścisły. Jest on wręcz wewnętrzny, skoro „Ewangelia”, jak wiadomo, oznacza „dobrą nowinę”. Adhortacja ukazuje drogi, jakimi powinno podążać duszpasterstwo w najbliższej przyszłości i przypomina, że ewangelizacja powinna być realizowana z wiarą, przekonaniem i entuzjazmem. Myślą przewodnią tego dokumentu jest miłosierna miłość Boga, który wychodzi na spotkanie każdego, aby ukazać istotę objawienia: życie każdego znajduje swój sens w spotkaniu z Jezusem Chrystusem w radości dzielenia tego doświadczenia miłości z innymi.

http://syjon.pl/adhortacja-evangelii-gaudium-o-gloszeniu-ewangelii-we-wspolczesnym-swiecie,prod,441.html

Kategorie: Księgarnia

Wiem, że wielu z was cierpliwie czekało na ten moment. Z tym nagraniem mieliśmy wiele problemów. Komuś bardzo zależało by się nie udało, ale jest! Nagranie ze spotkania majowego, z Wigilii Zesłania Ducha Świętego, czyli patronalnego święta naszej Wspólnoty. Mocne spotkanie, którego tematem było "Życie w Duchu Świętym". Warto przeżyć to jeszcze raz :)

Spotkanie jest dostępne w księgarni www.Syjon.pl

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Jest już dostępny nasz nowy kalendarz. W całości zaprojektowany i wykonany przez członków naszej Wspólnoty. Kalendarz będzie można kupić na spotkaniach oraz w księgarni internetowej.

http://syjon.pl/kalendarz-2014,prod,276.html

 

Kategorie: Księgarnia

Złożyliśmy w jedną płytę CD (mp3) 42 kazania, czyli ponad 21 godzin nagrań! Są to tylko kazania wygłoszone podczas spotkań otwartych i tych dla młodych z ponad 2 ostatnich lat. Płytkę można kupić w naszej księgarni internetowej :)

http://Syjon.pl/kazania-ojca-daniela-mp3,prod,274.html

Długo musieliśmy czekać na lipcowe spotkanie, ale już jest dostępne w naszej księgarni :)
Temat spotkania brzmiał: MIŁUJĘ KOŚCIÓŁ

http://Syjon.pl/spotkanie-modlitewne-lipiec-2013,prod,273.html

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Spotkanie otwarte czerwcowe realizowane jest już dostępne w naszej księgarni. Nagrywane było przez Dobre Media aż czterema kamerami i profesjonalnie zrealizowane, więc na pewno jest dużo lepsze niż poprzednie nagrania :)

http://syjon.pl/spotkanie-modlitewne-czerwiec-2013,prod,269.html

Kochani nasza księgarnia internetowa Syjon.pl powstała by pomagać wam wzrastać w wierze, odkrywać, że Jezus żyje, odkrywać zagrożenia we współczesnym świecie i dostarczać dobrej wiedzy. Wszystkie pozycje, które w niej znajdziecie są wyjątkowe i starannie wybrane. Znajdziecie tam wiele książek charyzmatycznych o uzdrowieniach, ze świadectwami, o charyzmatach o zagrożeniach duchowych, ale chcę przedstawić listę kilku pozycji związanych szczególnie z naszą Wspólnotą oraz Pustelnią.

Rozwiń całość

Kategorie: Księgarnia

Pytacie wciąż o książkę, o której o. Daniel wspominał na kazaniu podczas majowego spotkania otwartego. Książeczka nosi tytuł "Jezus Chrystus Uzdrowiciel mojej osoby" i jest też dostępna w naszej księgarni internetowej. Wystarczy kliknąć ten link: http://syjon.pl/jezus-chrystus-uzdrowiciel-mojej-osoby,prod,23.html

 

Kategorie: Księgarnia

Już za kilka dni niedziela Miłosierdzia. Święto, którego pragnął sam Pan Jezus, którego domagał się od świętej Faustyny. 

"Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia" (Dz. 299).

"Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski" (Dz. 699).

Co byśmy zrobili gdyby nie Miłosierdzie Boże? Któż się ostoi wobec Bożej Sprawiedliwości? Tylko w Miłosierdziu Bożym jest nasz ratunek.

Objawienia spisane w Dzienniczku św. Faustyny to niewyczerpalne źródło wiedzy na temat Bożego Miłosierdzia, z którego czerpie również nasza Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Naszą misją jest głosić Miłosierdzie Boga po krańce świata. Jest jeszcze tak wielu ludzi, którzy nie poznali tego wielkiego przymiotu Boga, z którego płyną przeogromne łaski. Pan Jezus w Dzienniczku obiecał, że niczego nie odmówi duszy, która mu bezgranicznie zaufa.

"O, jak bardzo kocham dusze, które mi zupełnie zaufały – wszystko im uczynię." (Dz. 294)

Sięgajmy do Dzienniczka św. Faustyny i uczmy się ufać w Boże Miłosierdzie.

Kto jeszcze nie ma Dzienniczka może go zakupić w naszej księgarni internetowej.

Dzienniczek św. Faustyny

Kategorie: Księgarnia

Płyta DVD z nagraniem ze spotkania otwartego 19.01.2013 jest już dostępna w naszej księgarni: http://czatka.pl/spotkanie-modlitewne-styczen-2013,prod,229.html

Temat spotkania brzmiał: Maryja – Gwiazda Nowej Ewangelizacji


 


 I płyta:

        Eucharystia

 

II płyta:         

         Uwielbienie

         Świadectwa

         Modlitwa o uwolnienie

         Modlitwa o uzdrowienie

         Wylanie Ducha Świętego

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Informujemy, że jest już dostępne nagranie ze spotkania otwartego 17.11.2012 na DVD w naszej księgarni: http://czatka.pl/spotkanie-modlitewne-listopad-2012,prod,197.html


 


 I płyta:

        Eucharystia

 

II płyta:         

         Uwielbienie

         Świadectwa

         Modlitwa o uwolnienie

         Modlitwa o uzdrowienie

         Wylanie Ducha Świętego

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Informujemy, że nagrania ze spotkań dostępne do tej pory tylko w sklepikach na spotkaniach, są już dostępne w naszej księgarni internetowej. Dostępne już są nagrania z września i października: http://czatka.pl/nagranie-otwarte-spotkanie-modlitewne-pazdziernik-2012,prod,188.html


 


 I płyta:

        Eucharystia

 

II płyta:         

         Uwielbienie

         Świadectwa

         Modlitwa o uwolnienie

         Modlitwa o uzdrowienie

         Wylanie Ducha Świętego

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Informujemy, że nagrania ze spotkań dostępne do tej pory tylko w sklepikach na spotkaniach, są już dostępne w naszej księgarni internetowej. Jako pierwsze dostępne jest nagranie z września.
http://czatka.pl/plyty-otwarte-spotkanie-modlitewne-wrzesien-2012,prod,150.html

 


 I płyta:

        Eucharystia

 

II płyta:

         Świadectwa

         Uwielbienie

         Modlitwa o uwolnienie

         Modlitwa o uzdrowienie

         Wylanie Ducha Świętego

Kategorie: Księgarnia, Spotkania

Od niedawna jest również dostępny w naszej księgarni nowy miesięcznik "EGZORCYSTA". Obecnie dostępny jest już jego drugi numer.

"Egzorcysta" jest nowoczesnym narzędziem nowej ewangelizacji i obroną przed agresywną promocją magii i okultyzmu. Radę programową Miesięcznika stanowią takie osobistości jak: ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ, ks. Andrzej Grefkowicz – egzorcysta archidiecezji warszawskiej, ks. dr hab. Krzysztof Guzowski – profesor nadzwyczajny KUL. 

http://czatka.pl/miesiecznik-egzorcysta-nr-2-pazdziernik,prod,153.html

Kategorie: Księgarnia
Copyright © 2015 Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa - Czatachowa.
Web site powered by WordPress 3.3.1 and Calypso WordPress theme designed by FabThemes.com.