Miesięcznik „Ogień Jezusa”, wrzesień 2015

Umiłowani Bracia i Siostry, dziękuję Wam za to, że jesteście wiernymi Czytelnikami naszego charyzmatycznego miesięcznika. Wrześniowy numer jest poświęcony uczynkom miłosierdzia. Napominanie grzeszących jest uczynkiem miłości i miłosierdzia pod warunkiem, że jest...

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, sierpień 2015

  Umiłowani Bracia i Siostry, nasze domy są zazwyczaj ogrodzone, prowadzą do nich bramy. Są one otwierane przez gospodarzy domu dla wyczekiwanych gości. W niebie jest Dom Ojca, gdzie jest mieszkań wiele, które Jezus dla każdego z nas przygotował. On otworzył nam...

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, lipiec 2015

Umiłowani Bracia i Siostry, Przyjaciele naszej Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa, przekazujemy Wam lipcowy numer „Ognia Jezusa”, mówiący o ludziach natrętnych wobec Boga, których Bóg za to chwali i nagradza to natręctwo, wysłuchując ich modlitw oraz udzielając...

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, czerwiec 2015

Kochani Uczniowie Jezusa, niewiarygodne i piękne jest to, że mimo wielu przeszkód możemy cieszyć się wydaniem 20 numeru ,,Ognia Jezusa”. Bogu chwała za to! Prorokiem Ducha Świętego, który zapowiadał przyjście Jezusa – Mesjasza namaszczonego Duchem Świętym i Ogniem,...

Miesięcznik „Ogień Jezusa”, maj 2015

Drodzy Czytelnicy naszego ewangelizacyjnego pisma, Nowa Pięćdziesiątnica to wydarzenie, które przeżywamy w Kościele i które widzimy ocza­mi nie tylko ciała, ale i serca. Bóg udziela Ducha Świętego w obfitości i w sposób zaskakujący. Powierzmy sie Duchowi Świętemu,...