Wspólnota | Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Archiwum dla kategorii ‘Wspólnota’

Poniższe nagrania można sobie ściągnąć na komputer. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na link i wybrać z menu 'zapisz element docelowy jako…' lub 'zapisz link jako…' lub coś podobnego w zależności od przeglądarki z jakiej korzystacie :)

Rozwiń nagrania

Kategorie: Spotkania, Wspólnota

 

Umiłowani,

 

   Dobry i Miłosierny Bóg, daje nam Nowy Rok – rok Łaski, w którym będzie nam okazywać Swoje Miłosierdzie. Bądźmy wdzięczni Jezusowi za Łaski, które przygotował.

 

    Bóg ma wielkie pragnienie, aby nam się nieustannie objawiać i przychodzić do nas przez Swojego umiłowanego Syna Jezusa, Narodzonego z Maryi Dziewicy. „Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. (Mt 2, 9-11)

 

   Przez ten kolejny numer „Ognia Jezusa” przybliżmy się do Jezusa i oddajmy Mu pokłon.

 

o. Daniel Galus

Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

  • Objawienie Pańskie

  • Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia

  • Czy Bóg kocha Filipa

  • Droga z Maryją do Domu Ojca: Jan Paweł II

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

Umiłowani Bracia i Siostry.

Czyż Maryja nasza Umiłowana Mama, Pani i Królowa nie zasługuje na naszą miłość, cześć i oddanie? Tyle dla nas uczyniła i ciągle czyni, troszczy się o każdego z nas czułą Miłością Swojego Matczynego Serca.

Czy możemy być dalej głusi na Jej wołania, prośby i zachęty? Nie, już nie. Od tej pory nasza postawa serca niech będzie pełna ZAUFANIA JEJ SERCU. ZAUFAJ MARYI!

 

 

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

  • Zaufaj Maryi

  • Łaska nawrócenia

  • Przyjaźń jako dar od Boga

 

Nasz miesięcznik można nabyć osobiście na naszych spotkaniach, a także wysyłkowo przez stronę www.ogienjezusa.pl oraz w księgarni www.Syjon.pl

 

Umiłowani Czciciele Ognia Jezusa, czyli Ducha Świętego. Tematem tego numeru jest Krew Jezusa.

Święty Jan Ewangelista pisze: „Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.” (…) „I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili”. (J 19, 33-34, 37)

Więcej...
Kategorie: Ogłoszenia, Wspólnota

Pierwsza płyta z kazaniami Ojca Daniela, które nagrane zostały na spotkaniach organizowanych przez Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa, bardzo wam się spodobała. Postanowiliśmy więc wydać kolejną płytkę, tym razem z kazaniami wygłoszonymi w Pustelni w Czatachowie. Podeszliśmy też do tematu bardziej profesjonalnie, aby te nagrania stały się jeszcze lepszym narzędziem nowej ewangelizacji. Jak widzicie tym razem nagrania są wydane profesjonalnie, w doskonałej oprawie graficznej i kartonowym opakowaniu, które idealnie nada się na prezent. Płyty będą tym razem tłoczone, by nikt nie miał problemu z ich odtworzeniem. Wielu z was kupowało płytki z kazaniami i po prostu je rozdawało w ten sposób próbując ewangelizować. Bardzo nam się spodobał ten pomysł i wierzymy, że dobrze wydana płytka będzie jeszcze chętniej rozdawana, ale również chętniej przyjmowana. 

Od dziś można płytki zamawiać w księgarni Syjon.pl trwa właśnie przedsprzedaż. Płytki będą wysyłane za ok. 2-4 tygodni, jak wrócą z tłoczenia, a do tego czasu są sprzedawane 30% taniej. Płytka będzie również dostępna na spotkaniach, ale dopiero od kwietnia i oczywiście jeżeli coś zostanie z przedsprzedaży. Ilość pierwszej edycji jest mocno ograniczona tylko z tego powodu, że po prostu wydanie profesjonalnej płyty sporo kosztuje.

http://syjon.pl/50-kazan-z-pustelni-ojciec-daniel-mp3,prod,722.html

 

Kategorie: Spotkania, Wspólnota

   Umiłowani, nie tylko do Waszych rąk, ale przede wszystkim do Waszych serc oddajemy ten 3. numer „Ognia Jezusa” mówiący o chrzcie Jezusa – Miłości: „Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». (Mt 3,13-17). 

   Jezus doświadczył Chrztu w Duchu Świętym, w Duchu Miłości, w Ogniu Miłości Ojca. Ojciec objawił swoją miłość do Syna, zanurzył Go w Niej. Ojciec potwierdził w tym Chrzcie, że Jezus jest źródłem Zbawienia dusz, Chrzcicielem Duchem Świętym i Ogniem. Pozwólcie Jezusowi, aby w czasie medytowania nad tym wydarzeniem odnowił w Was Chrzest Święty.

o. Daniel Galus
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

 

W numerze m.in.:

  • Chrzest Jezusa-Miłości

  • Naładować akumulatory wiary

  • Nasza małżeńska historia

 

 

Mów światu o Moim Miłosierdziu, o Mojej Miłości.”

Dz. św. Faustyny, 1074 /

WSPÓLNOTA

Miłość i Miłosierdzie Jezusa” jest wspólnotą ludzi wierzących, którzy w łonie Kościoła Katolickiego, pragną żyć pełnią Ewangelii Miłości, otwartymi na powiew ognia Ducha Świętego, aby tak jak Maryja, Matka Miłości i Miłosierdzia głosić Miłość i Miłosierdzie Jezusa, naszego Pana poprzez modlitwę, słowo i czyn, co jest szczególnym charyzmatem wspólnoty. Jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną, posługujemy darami Ducha Świętego dla dobra Kościoła.

Wspólnota powstała 5.02.2010r. w Pustelni w Czatachowie, jako owoc spotkań modlitewnych.

W każdą trzecią sobotę miesiąca od godz.12.00 w sanktuarium św. o. Pio na Przeprośnej Górce k/Częstochowy prowadzimy spotkania modlitewne dla wszystkich.

Program spotkania:

- EUCHARYSTIA

- PRZERWA

-  MODLITWA UWIELBIENIA

- ŚWIADECTWA

- MODLITWA UWOLNIENIA

- MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE I FIZYCZNE

-  MODLITWA O WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

W każdą drugą sobotę miesiąca od godz.15.00 również w sanktuarium św. o.Pio na Przeprośnej Górce k.Częstochowy prowadzimy spotkania modlitewne dla młodych.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 15:00 prowadzone są spotkania formacyjne w Sanktuarium Św. Ojca Pio na Przeprośnej górceOsoby chcące wstąpić do wspólnoty są zaproszone w niedzielę na Mszę Świętą do Pustelni, by po Mszy św. dać się zapisać na listę kandydatów. Kandydaci powinni wcześniej uczestniczyć co najmniej cztery razy w spotkaniach modlitewnych otwartych lub dla młodych i pragnąć pójść razem z nami w charyzmacie naszej wspólnoty.

Spotkania dla kandydatów są w pierwsze soboty miesiąca o godzinie 14-tej na Przeprośnej Górce. Kandydaci uczestniczą 4 razy w spotkaniu formacyjnym i na 5-ym spotkaniu są przyjmowani. Każdy kandydat musi być na adoracji w Czatachowie w każdym miesiącu aż do przyjęcia go do wspólnoty. Adorować ma obowiązkowo godzinę – w druga sobotę miedzy 12.00 a 21.00 lub w trzecia sobotę miedzy 9.00 a 21.00. W Pustelni będzie lista, na którą kandydat sie zapisze. Zatem każdy musi być na adoracji pomiędzy spotkaniami formacyjnymi. Jeżeli nie będzie, to nie wejdzie na kolejne formacyjne.

W sprawie adoracji w Pustelni kandydaci proszeni są o kontakt z Kasią tel 607153167

 

Informujemy, że nasza fundacja  może już zbierać 1% z podatków.

 

Informacje na temat kosztów organizacji spotkań TUTAJ

Nasza Fundacja Anioł Miłosierdzia została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000419808. Można to sprawdzić na przykład na tej stronie: http://krs.ms.gov.pl

Poniżej przedstawiamy cele statutowe naszej fundacji, a cały statut jest do wglądu pod adresem: http://mimj.pl/statut_26.03.2013.pdf

Cele Fundacji "Anioł Miłosierdzia":

1. Fundacja powstała, aby nieść Miłość i Miłosierdzie naszym zranionym
    siostrom i braciom modlitwą, słowem i czynem.

   ”Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”  Mt 25,40

2. Celem działania Fundacji jest wspieranie wszelkich dzieł i inicjatyw
    Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa
oraz niezależna działalność
    ewangelizacyjna, charytatywna i społeczna przejawiająca się poprzez: 

   a) ewangelizację i posługę modlitewną również z wykorzystaniem nowych mediów

   „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli
   i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go
   poprosicie w imię moje.”
 J 15, 16

   „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię każdemu stworzeniu” Mk  16, 15

   b) tworzenie i ożywianie wspólnot charyzmatycznych

   „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących." Dz 4,32

   c) pomoc rodzinom ubogim, rozbitym, samotnym matkom

   „Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami! Bo z pracy
   rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie
   Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu.
   Synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego stołu. Oto takie
   błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. Niechaj cię Pan
   błogosław z Syjonu, oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe
   swe życie. Oglądaj dzieci twoich synów. Pokój nad Izraelem!”
 Ps. 128

   d) pomoc dzieciom ubogim, opuszczonym, niepełnosprawnym

   „A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić
   do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.”
Mk 10, 14

   e) wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę życia od poczęcia

   „Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję
   Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze
   znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany
   w głębi ziemi."
 Ps 139, 13-15
 

Każdy kto uważa, że to co robi Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa jest potrzebne
i  przynosi dobre owoce, może nas wesprzeć modlitewnie oraz finansowo. Poniżej
znajdziecie numer konta fundacji, a jeżeli chcecie się z nami skontaktować to piszcie
na adres mailowy: fundacja@mimj.pl lub dzwońcie pod numer:
Telefon do zarządu fundacji: 726-111-700
(proszę dzwonić tylko w ważnych spraw związanych z fundacją)

adres e-mail: fundacja.fundacja@onet.pl


Fundacja "Anioł Miłosierdzia" 
42-310 Żarki, ul. Moniuszki 13

NIP: 577-197-50-50

PKO BP: 18 1020 2498 0000 8002 0490 5487
IBAN:  
PL18102024980000800204905487
Kod Swift (dla przelewów z zagranicy): BPKOPLPW
(prosimy nie przesyłać na to konto intencji Mszalnych)

Adres banku:
Bank PKO BP 42-300 Myszków ul. 11 Listopada 28

Można nas również wesprzeć przez PayPal

 

To jest nagranie z audycji w radiu Opoka.fm z udziałem Tomka ze Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa.

Świadectwo Tomka z MiMJ

Kategorie: Świadectwa, Wspólnota

MODLITWA

PANIE JEZU CHRYSTE,
PEŁEN MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA DLA NAS.
UWIELBIAM CIĘ I BŁOGOSŁAWIĘ, WIERZĘ I UFAM.
Z MIŁOŚCI DO CIEBIE WYRZEKAM SIĘ SZATANA
I WSZELKIEGO ZŁA,
A OGŁASZAM CIĘ WOBEC ANIOŁÓW I LUDZI
PANEM I KRÓLEM MOJEGO SERCA
ORAZ CAŁEGO ŻYCIA, OD POCZĘCIA AŻ DO ŚMIERCI
I ODDAJĘ SIĘ TOBIE NA ZAWSZE.
PANIE MÓJ, POKORNIE CIĘ PROSZĘ UWOLNIJ MNIE OD ZŁA,
UZDRAWIAJ MOJE SERCE, UMYSŁ, CIAŁO, MOJĄ RODZINĘ.
WSKRZEŚ MOJE DUCHOWE I DOCZESNE ŻYCIE,
UŚWIĘCAJ I ODNAWIAJ MNIE, ABYM STAŁ SIĘ ŚWIĘTYM,
TWOIM WIERNYM UCZNIEM.
DAJ MI PRZEZ SERCE MARYI,
ABYM W OBECNOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO GŁOSIŁ SŁOWEM
I ŻYCIEM TWOJĄ MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE.

AMEN.

DROGI BRACIE, DROGA SIOSTRO PRZYJDŹ NA SPOTKANIE,
A DOŚWIADCZYSZ NIEZWYKŁEJ MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA JEZUSA!