Fundacja Michael zaistniała dzięki potrzebie serca, chęci niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a w szczególności osobom starszym bezrobotnym oraz dzieciom. Misją fundacji jest wszechstronna działalność opierająca się na pomocy dzieciom osieroconym, osobom uzależnionym oraz dorosłym dzieciom i młodzieży z rodzin, w których są osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem. Nasza idea skierowana jest do każdej osoby i do każdego pokolenia.

Strona internetowa Fundacji: www.fundacjamichael.com