Kandydaci

Zasady wstępowania do wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa:

Osoby pragnące wstąpić do wspólnoty są zaproszone na niedzielną Mszę Świętą do Pustelni, by po niej zapisać się na listę kandydatów. Kandydaci powinni wcześniej uczestniczyć co najmniej cztery razy w spotkaniach modlitewnych otwartych lub w spotkaniach dla młodych.
Okres kandydowania to czas poznawania charyzmatu naszej wspólnoty, ale także pogłębiania więzi z Jezusem przez troskę o życie modlitewne i sakramentalne.
Spotkania dla kandydatów są w pierwsze soboty miesiąca o godzinie 14-tej na Przeprośnej Górce. Kandydaci uczestniczą obowiązkowo cztery razy w spotkaniu formacyjnym i trzy razy w godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Pustelni. Na piątym spotkaniu formacyjnym są przyjmowani do wspólnoty. Wstąpienie do wspólnoty jest wyrazem gotowości kandydata do posługi w poszczególnych diakoniach.
Każdy kandydat musi być na adoracji w Czatachowie w każdym miesiącu formacji – od pierwszego do czwartego spotkania. Po czwartej formacji potwierdza decyzję wstąpienia do wspólnoty. Adorować ma obowiązkowo godzinę (ale może dłużej)– w drugą sobotę miedzy 12.00 a 21.00 lub w trzecią sobotę miedzy 9.00 a 21.00. W Pustelni będzie lista, na której kandydat zapisze swoje imię, nazwisko oraz godzinę adoracji. Zatem każdy musi być na adoracji pomiędzy pierwszym a czwartym spotkaniem formacyjnym. Jeżeli z rozmaitych przyczyn nie będzie na adoracji w danym miesiącu, czas kandydowania przedłuża się o kolejny miesiąc.
Osoby z bardzo odległych zakątków Polski mają możliwość adoracji w swoich miejscach zamieszkania po wcześniejszych ustaleniach tego z Beatą lub Kasią.
Wszystkie osoby, po wstąpieniu do wspólnoty zachęcamy do rejestracji na naszym zamkniętym forum. Aby uzyskać dostęp do zamkniętej części forum należy wysłać na adres: maciek@mimj.pl prośbę o hasło. Osoby, które już mają konto na otwartej części forum proszę o podanie dotychczasowego loginu.

W sprawie adoracji w Pustelni kandydaci mogą kontaktować się z Kasią tel. 607153167; w sprawie zapisów do wspólnoty z Beatą tel. 694970684