Kazania 23, 25 i 26 grudnia 2012

      Kazanie 23 grudnia...

      Adoracja małżeństw 23 grudnia...

      Kazanie 25 grudnia...

      Kazanie 26 grudnia...