Kazania Wielkanocne 2012

      Kazanie (głosi O. Stanisław)...
      Kazanie (głosi O. Stanisław)...
      Kazanie (głosi O. Daniel)...