sekretariat pn-pt 9.00-13.00 | 600 303 196 | pn-pt | 694 970 684 | kontakt@mimj.pl

Właśnie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

      Kazanie