Kazanie 21.11.2009

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem dla niego żyją.

      Kazanie