Kazanie i adoracja – Niedziela 28.04.2013

 

      Kazanie
 
      Adoracja dla małżeństw