Kazanie i adoracja – Niedziela 28.07.2013

 

      Kazanie
 
      Adoracja małżeństw