Kontakt – Fundacja

Adres siedziby:
42-310 Żarki, ul. Piłsudskiego 1
NIP 5771975050
Regon 242925609
KRS 0000419808
tel. 726 111 700
E-mail: fundacja@aniolmilosierdzia.org.pl
www.aniolmilosierdzia.org.pl
nr konta bankowego 18 1020 2498 0000 8002 0490 5487
przelewy z zagranicy: BPKOPLPW 18 1020 2498 0000 8002 0490 5487