Nagrania spotkania otwartego 17.03.2012

      Kazanie (cała liturgia Słowa)...

      Uwielbienie...

      Świadectwa...

      Modlitwa uwolnienia...

      Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne...

      Modlitwa o uzdrowienie fizyczne...

      Modlitwa o wylanie Ducha Św...