Nagrania ze spotkania młodych 04.06.2011

      Kazanie...

 

      Uwielbienie...

 

      Świadectwa...

 

      Końcowa modlitwa o uzdrowienie...