Poniższe nagrania można sobie ściągnąć na komputer. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na link i wybrać z menu ‘zapisz element docelowy jako…’ lub ‘zapisz link jako…’ lub coś podobnego w zależności od przeglądarki z jakiej korzystacie 🙂

      Adoracja

      Uwielbienie...

      Świadectwa..

      Uzdrowienie...

      Uwolnienie...

      Modlitwa o wylanie Ducha Świętego...