Nagrania ze spotkania otwartego 16.04.2011

      Kazanie...

 

      Uwielbienie...

 

      Świadectwa...

 

      Charyzmatyczna droga krzyżowa z uzdrowieniem...