Nagrania ze spotkania otwartego 18.06.2011

 

      Kazanie...

 

      Uwielbienie...

 

      Świadectwa...

 

      Końcowa modlitwa o uzdrowienie...