Nagrania ze spotkania otwartego 15.10.2011

      Kazanie...

 

      Uwielbienie...

 

      Świadectwa...

 

      Modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie wewnętrzne

 

      Modlitwa o uzdrowienie fizyczne i wylanie Ducha Świętego