Pustelnia 17.09.2017

      Adoracja z różańcem
      Pieśń na rozpoczęcie
      Eucharystia
      Kazanie
      Uwielbienie pieśniami
      Modlitwa wstawiennicza
      Adoracja