Pustelnia 19.03.2017 – kazanie, modlitwa i adoracja

      Niedziela 19.03.2017- kazanie
      Niedziela 19.03.2017- modlitwa wstawiennicza
   
      Niedziela 19.03.2017- adoracja