sekretariat pn-pt 9.00-13.00 | 600 303 196 | pn-pt | 694 970 684 | kontakt@mimj.pl
Święto poszukiwania Boga i znalezienia Go. Prośmy Boga abyśmy przestali być chrześcijanami tylko z nazwy, ale żeby w tym roku każdy z nas – i wy i ja – doświadczył tego przebudzenia, takiego ożywienia wiary. Nadchodzi czas przebudzenia, przebudzenia dla nas, dla naszych dusz i serc. Módlmy się żeby Pan Jezus tak nas poruszył aby ten Rok Miłosierdzia był czasem ożywienia, rozpalenia dla nas. Żebyśmy byli żarliwi i coraz bardziej pragnęli Boga.
 
      Kazanie 06.01.2016